Text

NYHET | 4 apr 2017

Annonsepotensialet for digitale lokalaviser med brukerbetaling

Norske lokalaviser har styrket mulighetene til å få annonseinntekter fra nettet etter at de innførte brukerbetaling. Det kommer frem i en rapport som Handelshøyskolen BI har laget.

PUBLIKATIONER | 15 mar 2017

Svensk tidningsmarknad under 2000-talet

En tidningsmarknad med färre men större ägare, förändrade konkurrensförhållanden och sjunkande intäkter. Strukturomvandlingen på den svenska tidningsmarknaden har under 2000-talet varit omfattande och inneburit stora förändringar. Detta visar en rapport från Nordicom.

EVENT | 20 jan 2017

Om böcker, läsande, språk och bibliotek

Under våren 2017 arrangeras flera lokala seminarier och konferenser  i Sverige om bibliotek, böcker, språk och läsande.

NYHET | 27 okt 2016

Aviser sparar sig till vinst i Norge och Sverige

Tidningsbranschen är under press i Norge och Sverige. Reklamintäkterna fortsätter att rasa, och att dagspressen ändå hamnar på plus beror på kraftiga besparingar. Samtidigt går tv- och radiobranschen relativt bra. Det visar två rapporter om medieekonomi från den norska respektive svenska mediemyndigheten.

NYHET | 27 okt 2016

Rapport om det danske bogmarked 2016

Danskernes læservaner er overordnet stabile. Der udgives også mere litteratur end nogensinde i Danmark, og der er kommet flere nye forlag til. Det viser Bog- og Litteraturpanelets årsrapport for 2016.

NYHET | 24 sep 2016

Läser vi fortfarande böcker? Trender ur Mediebarometern

Under rubriken Läser någon längre?  presenterade Ulrika Facht och Karin Hellingwerf trender ur Mediebarometern på Bokmässan i Göteborg 2016. Här kan du ladda ner rapporten.

NYHET | 3 jun 2016

Avisåret 2015 – fler tar betalt på webben

Antalet norska tidningar med betalvägg mer än fördubblades förra året. Rapporten Avisåret 2015 visar hur tidningarna i Norge skaffat nya intäkter genom betalningsmodeller för webben, mer användarvänliga e-aviser och digitala abonnemang.

NYHET | 22 apr 2016

Fortsatt nedgång i avisläsningen i Norge

Allt färre läser tidning i Norge. Läsningen på papper står för det största fallet, men förra året minskade läsningen även på nätet. Det visar Norsk mediebarometer 2015 från SSB, Statistisk sentralbyrå.

Conference | 18 nov 2015

The Free Daily Press in Europe 1995-2015

The free daily newspaper was created in Scandinavian countries in the mid-1990s. Today it's part of the everyday life of millions of Europeans.
The Free Daily Press in Europe 1995-2015  is an event aimed to promote an indepth debate on this particular massmedium that has been circulating in cities for the past 20 years.

Abstracts must reach the scientific committee by 30 November 2015.

NYHET | 14 nov 2015

Svenska dagspressens ekonomi 2014

2014 innebar en viss återhämtning för den svenska dagspressens samlade vinstnivåer. Men med fortsatt fallande upplagor och annonsintäkter står branschen inför stora utmaningar. Det konstaterar rapporten Dagspressens ekonomi 2014.

Sidor

Prenumerera på Text