Rörlig bild

Television | Norden | 3 mar 2015

Splittrat tv-tittande men fortsatt stora kanaler

[NORDICOM] Linjär tv: Två tv-kanaler i varje nordiskt land får runt hälften av tittartiden tillsammans. Och trots minskande kanalräckvidder når tre kanaler - varav två i Finland - hälften av befolkningen varje dag. En jämförelse av kanalers publikdata i Norden över tio år visar även att störst då är störst nu.

NYHET | 9 feb 2015

Tv-tittande i Norden 2014

[NORDICOM] Under förra året fortsatte det traditionell tv-tittandet att minska i Danmark och Sverige, medan Finland nådde sin högsta tittartid någonsin. Även i Norge ökade tv-tittandet. Det visar Nordicoms jämförelse av 2014 års tv-data från de nationella mätinstituten i Norden.

NYHET | 26 jan 2015

”Den nye medievirkelighed er blevet hverdag”

Hvert år laver DR Medieforskning en rapport om udviklingen i danskernes brug af de elektroniske medier. Nu er Medieudviklingen 2014 klar, og den peger bl.a. på et fortsat skifte fra traditionelt tv til streaming.

NYHET | 22 jan 2015

EAO Yearbook: Market stagnation despite growth in VoD and pay TV

The European audiovisual market experienced a year of stagnation in 2013. And worldwide the European audiovisual media groups have lost more than five per cent of their global market share over the last five years, according to the EAO Yearbook 2014.

NYHET | 24 nov 2014

Tre rapporter om norsk tv-marknad

Här länkar vi till tre rapporter som behandlar den norska tv-marknaden, dess aktörer, finansiering, innehåll och uppdrag.

PUBLIKATIONER | 20 maj 2014

Den finska televisionens milstolpar

Hösten 2007 utkom på finska det illustrerade verket Television viisi vuosikymmentä: Suomalainen televisio ja sen ohjelmat 1950-luvulta digiaikaan (Televisionens fem decennier: Den finländska televisionen och dess program från 1950-talet till digitaltiden). Författat av kommunikationsforskare utgör verket den första samlande beskrivningen av den finländska televisionens programhistoria före övergången till digital television. Nu finns verket i en svensk version: Den finska televisionens historia

Conference Report | 5 maj 2014

Making Television in the 21st Century

Fresh insights and global perspectives dominated the Making Television in the 21st Century Conference held in Aarhus University, Denmark from October 24-26, 2013. The common thread uniting the wide-ranging talks was the pursuit to provide updated models and methods to make sense of the evolving medium.

Download the article

NYHET | 5 maj 2014

Ny aftale om støtte til nordisk film og tv

De nordiske kulturministre har sammen med de nordiske filminstitutter og tv-stationer offentliggjort en ny femårig aftale med Nordisk Film & TV Fond.

NYHET | 14 feb 2014

Mindre tv-tittande i Norden 2013

[NORDICOM] Tv-tittandet i Norden minskade under förra året. Störst var förändringen i Danmark, medan det var ganska stabilt i Finland. Det visar tv-data från de nationella mätinstituten, sammanställda av Nordicom.

Sidor

Prenumerera på Rörlig bild