Norge

NYHET | 18 sep 2015

Utvalg skal utrede mediemangfold i Norge

Den norske regjeringen har oppnevnt et mediemangfoldsutvalg  som skal undersøke  hvordan økonomiske virkemidler på medieområdet best kan innrettes for å stimulere til mediemangfold.

Prosjekt | 8 sep 2015

Spill ut i verden

Kulturdepartementet og Innovasjon Norge bidrar med fem millioner kroner hver til et nytt pilotprosjekt for eksport av norske dataspill. Prosjektet Spill ut i verden skal etter planen lanseres i 2016.

Symposium | 4 aug 2015

Global Journalism Symposium

The Global Journalism Symposium 6 October 2015 in  Kristiansand, Norway, will bring together media scholars from different parts of the world.

The Global Journalism Symposium 2015 brings together scholars for a day of discussion and exchange. The symposium will have both plenary sessions with invited guest speakers and break-away sessions with paper presentations.

NYHET | 24 jun 2015

Det norska avisåret 2014

Tidningsbranschen har länge präglats av nedåtgående trender och 2014 var inget undantag. Både upplagor och annonsintäkter fortsatte att falla och tidningarna lägger nu kraft på att skapa nya digitala intäkter. Det skriver medieforskaren Sigurd Høst i sin årliga rapport om det norska tidningsåret.

NYHET | 24 jun 2015

Stortingsmelding om allmennkringkasting

Den norska kulturministern lade under juni fram stortingsmeldingen ’Open og opplyst – allmennkringkasting og mediemangfald’. Förslagen gäller främst NRKs villkor, men omfattar även kommersiell public service/allmennkringkasting.

NYHET | 10 jun 2015

Förslag om ny filmpolitik i Norge och Sverige

Nya visningsformer och nya digitala aktörer utmanar filmbranschen. Särskilt de växande streamingtjänsterna påverkar ekonomin eftersom dvd-försäljningen rasar. Nu föreslås ett mer plattformsneutralt filmstöd i Norge och Sverige.  

NEWS | 28 maj 2015

Norsk mediebarometer 2014: Nättidning större än papper

Fler läser tidningen på nätet och fler ser eller lyssnar till strömmade filer från nätet. Samtidigt är tv-tittandet stabilt och radiolyssnandet ökar, enligt Norsk mediebarometer 2014 från Statistisk sentralbyrå.

Konferance | 4 mar 2015

Medienes dekning av etniske og religiøse minoriteter

Norsk Pressehistorisk Forening vil sammen med Holocaust-senteret arrangere en konferanse om medienes dekning av etniske og religiøse minoriteter i et historisk perspektiv.

Norsk Medietidsskrift | 22 jan 2015

Norsk Medietidsskrift i digital form

Norsk medietidsskrift blir nå tilgjengelig for allmennheten under en Creative Commons-lisens.

NYHET | 25 nov 2014

Status for ytringsfriheten i Norge

ISFs forskere sammen med samarbeidspartnere fra Universitet i Oslo (IMK), FAFO, TNS Gallup, og advokat Jon Wessel Aas lanserer rapporten Status for ytringsfriheten i Norge i anledning avslutningskonferansen for prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge - Fritt Ords monitorprosjekt med en heldagskonferanse på Litteraturhuset.

Sidor

Prenumerera på Norge