Norge

NYHET | 16 mar 2017

Utredning om det norske mediemangfoldet

7. mars 2017 la et utvalg oppnevnt av den norske Kulturdepartementet frem rapporten "Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne" (NOU  2017: 7). I rapporten ber utvalget politikerne om å styrke mediepolitikken og fremmer flere forslag til nye og endrede økonomiske virkemidler for å få dette til.

NYHET | 11 jan 2017

Hur ska norsk public service finansieras i framtiden?

Den norska regeringen föreslår en teknikneutral medieavgift för att finansiera NRK i framtiden. Man vill också ge ekonomiskt stöd till en aktör som ska sända kommersiell public service-tv.

NYHET | 27 dec 2016

Redaktørskifte i Norsk medietidsskrift

Norsk medietidsskrift (etabl. 1994) er et vitenskapelig tidsskrift som fra 2015 utgis med åpen tilgang (open access). Dette nummeret, nr 4 / 2016 er det siste med Steen Steensen som redaktør. Fra nr. 1 2017 er Jens Barland ny redaktør.

NYHET | 29 nov 2016

Norge starter FM-slukking i januar 2017

I løpet av neste år vil norsk nasjonal radio bli heldigital. FM-slukkingen, som vil skje regionvis, starter i januar 2017. De fleste lokalradioer vil kunne fortsette på FM frem til 2022.

NYHET | 22 nov 2016

Unges nyhetskonsum i en digitalisert hverdag

Ni av ti unge i Norge sjekker nyheter daglig, opptil flere ganger. Og det er smarttelefonen som er ungdoms hovedkilde til nyheter. Det viser en rapport fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).

NYHET | 27 okt 2016

Aviser sparar sig till vinst i Norge och Sverige

Tidningsbranschen är under press i Norge och Sverige. Reklamintäkterna fortsätter att rasa, och att dagspressen ändå hamnar på plus beror på kraftiga besparingar. Samtidigt går tv- och radiobranschen relativt bra. Det visar två rapporter om medieekonomi från den norska respektive svenska mediemyndigheten.

NYHET | 26 okt 2016

Nytt nummer av Norsk Medietidsskrift

"Det er allment kjent at medieforskningen står i et spenn mellom humaniora og samfunnsvitenskapene og i økende grad også teknologivitenskapene og andre felt."
Det skriver Steen Steensen i siste nummer av Norsk Medietidsskrift.
Les artikeln om metodeproblem och andra artikler i det seneste nummer av Norsk Medietidsskrift.

NYHET | 31 aug 2016

Förslag om NRKs finansiering

I Norge föreslår en expertgrupp att NRK i framtiden ska finansieras via enhushållsavgift, som bör bli plattformsneutral och omfatta både linjära och icke-linjära medietjänster.

NYHET | 18 aug 2016

Kulturvaner i Norge de siste 25 årene

Statistisk sentralbyrå har publisert en rapport om kulturbruken i Norge. Den setter fokus på endringene i bruken av kulturtilbud fra begynnelsen av 1990-tallet og fram til våre dager.

Sidor

Prenumerera på Norge