Norge

NYHET | 10 apr 2017

Ny kulturmelding i gang i Norge

Regjeringen i Norge har satt i gang arbeidet med en helhetlig gjennomgang av kulturfeltet. Resultatet vil bli den første kulturmeldingen på 14 år.

NYHET | 5 apr 2017

Stor osäkerhet kring falska nyheter i Norge

Mer än hälften av den norska befolkningen uppger att de veckovis, eller oftare, läser nyheter de inte uppfattar som helt sanningsenliga. Nästan en fjärdedel uppger dessutom att de har delat en nyhet som de sen upptäckte var falsk. Det här visar en ny undersökning från den norska mediemyndigheten Medietilsynet. 

NYHET | 4 apr 2017

Annonsepotensialet for digitale lokalaviser med brukerbetaling

Norske lokalaviser har styrket mulighetene til å få annonseinntekter fra nettet etter at de innførte brukerbetaling. Det kommer frem i en rapport som Handelshøyskolen BI har laget.

NYHET | 16 mar 2017

Utredning om det norske mediemangfoldet

7. mars 2017 la et utvalg oppnevnt av den norske Kulturdepartementet frem rapporten "Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne" (NOU  2017: 7). I rapporten ber utvalget politikerne om å styrke mediepolitikken og fremmer flere forslag til nye og endrede økonomiske virkemidler for å få dette til.

NYHET | 11 jan 2017

Hur ska norsk public service finansieras i framtiden?

Den norska regeringen föreslår en teknikneutral medieavgift för att finansiera NRK i framtiden. Man vill också ge ekonomiskt stöd till en aktör som ska sända kommersiell public service-tv.

NYHET | 27 dec 2016

Redaktørskifte i Norsk medietidsskrift

Norsk medietidsskrift (etabl. 1994) er et vitenskapelig tidsskrift som fra 2015 utgis med åpen tilgang (open access). Dette nummeret, nr 4 / 2016 er det siste med Steen Steensen som redaktør. Fra nr. 1 2017 er Jens Barland ny redaktør.

NYHET | 29 nov 2016

Norge starter FM-slukking i januar 2017

I løpet av neste år vil norsk nasjonal radio bli heldigital. FM-slukkingen, som vil skje regionvis, starter i januar 2017. De fleste lokalradioer vil kunne fortsette på FM frem til 2022.

NYHET | 22 nov 2016

Unges nyhetskonsum i en digitalisert hverdag

Ni av ti unge i Norge sjekker nyheter daglig, opptil flere ganger. Og det er smarttelefonen som er ungdoms hovedkilde til nyheter. Det viser en rapport fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).

NYHET | 27 okt 2016

Aviser sparar sig till vinst i Norge och Sverige

Tidningsbranschen är under press i Norge och Sverige. Reklamintäkterna fortsätter att rasa, och att dagspressen ändå hamnar på plus beror på kraftiga besparingar. Samtidigt går tv- och radiobranschen relativt bra. Det visar två rapporter om medieekonomi från den norska respektive svenska mediemyndigheten.

NYHET | 26 okt 2016

Nytt nummer av Norsk Medietidsskrift

"Det er allment kjent at medieforskningen står i et spenn mellom humaniora og samfunnsvitenskapene og i økende grad også teknologivitenskapene og andre felt."
Det skriver Steen Steensen i siste nummer av Norsk Medietidsskrift.
Les artikeln om metodeproblem och andra artikler i det seneste nummer av Norsk Medietidsskrift.

Sidor

Prenumerera på Norge