Norge

| 4 december 2019

Hyperlokala nyhetsmedier ersätter inte nedlagda lokalredaktioner

Samtidigt som allt fler lokala tidningsredaktioner läggs ner växer floran av nya digitala medier som förmedlar lokala nyheter. Men de nya så kallade hyperlokala medierna finns oftast på platser som redan har en lokalredaktion, och de har ofta en osäker ekonomi. Därför blir de sällan ersättare för nedlagda lokalredaktioner. Det är några av slutsatserna från en ny samling studier om hyperlokala medier publicerad av Nordicom.

| 4 december 2019
| 3 december 2019
| 21 augusti 2019
| 20 augusti 2019
| 27 maj 2019

Nordic media history on the agenda

In the field of Nordic press, journalism and media history, there is full activity. Last autumn, a Nordic network for media historians was established; in Norway, the national media-historical association has made its scientific journal fully available online; and in Sweden, the national media-historical association has published its 2019 media history yearbook.

| 22 maj 2019
| 16 maj 2019
| 16 maj 2019
| 29 mars 2019