Norge

| 13 oktober 2020

Watch media literacy webinars on NordMedia Network

In autumn 2020, Nordicom and the Swedish Media Council co-organized a series of webinars addressing media and information literacy (MIL) in the Nordic countries: Media Education in the Nordic Countries – Lessons Learned from the Neighbours. Now, the webinar lectures can be watched on each webinar's page on NordMedia Network, Nordicom's digital platform for Nordic and Nordic-oriented media researchers.

| 28 maj 2020

The Norwegian Media Barometer 2019

The downward trend that has characterised the reading of newspapers in Norway for many years has stopped. Newspaper reading on paper has decreased, but online reading has increased. An increase for digital platforms is also noticeable for television and radio, where streaming services and podcasts are increasing rapidly. These are some results from the 2019 Norwegian Media Barometer, conducted by Statistics Norway.

| 22 maj 2020

Norsk mediebarometer 2019

Omslag Norsk mediebarometer 2019Den nedåtgående trend som präglat läsningen av dagstidningar i Norge under många år har stannat av. Tidningsläsning på papper minskade men läsningen ökade online. En ökning för digitala plattformar märks också för tv och radio där streamingtjänster och poddar ökar snabbt. Det visar 2019 års Norska Mediebarometer, genomförd av Statistisk sentralbyrå (SSB).

| 26 mars 2020
| 25 mars 2020
| 20 februari 2020

Norwegian children’s media use 2020

In Norway, 90 per cent of children between the ages of 9 and 18 use social media, according to a new report from the Norwegian Media Authority. Youtube is the most popular social media platform, followed by Snapchat, Tik Tok and Instagram. The report also shows that more than 40 per cent of teenagers between 13 and 18 years old have seen frightening or violent content online.

| 20 februari 2020

Norge: Barn og medier 2020

I Norge använder 90 procent av 9–18-årngarna sociala medier, enligt en ny rapport från Medietilsynet. Youtube är den plattform som är mest populär, följt av Snapchat, Tik Tok och Instagram. Rapporten visar även att mer än 40 procent av alla 13–18-åringar har sett skrämmande eller våldsamt innehåll på internet.

| 14 februari 2020
| 14 februari 2020
| 17 december 2019