Norden

Journals | 16 dec 2014

Nya nummer av Nordicoms tidskrifter

Nu finns nya nummer av  Nordicoms tidskrifter.
Båda tidskrifterna är open access utan fördröjning.

Seminarie | 11 dec 2014

Öppenhet i Norden

Forskare, journalister, lärare och andra intresserade samlades på Hanaholmens kulturcentrum i Helsingfors för att diskutera yttrandefrihet i Norden i början av december

NordMedia | 10 dec 2014

Proposals Deadline 18 December

The biannual NordMedia conference is arranged by the Nordic media research associations in cooperation with Nordicom and the host university, this year by the University of Copenhagen.

An opening of a new division has now become possible. Researchers with no or limited affiliation to any of the 10 divisions may use this opportunity to establish their own arena for exchange of specialised knowledge in a specific field. Proposals should be e-mailed no later than December 18th.

Seminarie | 9 dec 2014

Offentlighet i Norden

Öppenheten i de nordiska länderna ser olika ut. Likaså myndigheternas datasäkerhet. Det berättade Oluf Jørgensen på Hanaholmens Yttrandefrihetsdag den 8 december 2014.

Nordicom Review | 9 dec 2014

Nordicom Review - new issue - open access

Nordicom Review, a refereed journal, provides a major forum for media and communication researchers in the Nordic countries. This semi-annual journal is addressed to the international scholarly community.

NYHET | 19 nov 2014

Nordisk statistisk årsbok 2014

Nordisk statistisk årsbok har publicerats för 52:a gången. Boken, som ges ut av Nordiska ministerrådet, innehåller en överskådlig statistik om livet och livsvillkoren i de nordiska länderna och belyser både likheter och skillnader.

NYHET | 17 nov 2014

Nordisk kulturstatistik på agendan

[NORDICOM] Finns det behov av en nordisk kulturstatistik? Vilka möjligheter finns i så fall att skapa en sådan kunskapsresurs? Det diskuterade en grupp representanter för politiken, praktiken och forskningen på ett nordiskt expertmöte i oktober, arrangerat av Nordicom.

NordMedia2015 | 14 nov 2014

Media Presence – Mobile Modernities

The keynote speakers for the NordMedia 2015 conference have now been announced: Professor Franc Biocca, Director of Newhouse School of Public Communications, Syracuse University and Associate Professor Lee Humphreys, Department of Communication, Cornell University.

Konferens | 12 nov 2014

Speaking is Silver - Kansainväliset sananvapauspäivät

Den 8-9 december anordnar svensk-finska kulturcentret Hanaholmen, i samverkan med Svenska Unescorådet, Nordicom m fl, ett seminarium om läget för yttrandefriheten i Norden och frågan om Norden har något att lära världen.

Sidor

Prenumerera på Norden