Danmark

Udbud | Danmark | 15 feb 2016

Internationale aktørers betydning for det danske mediemarked

Danmarks Slots- og Kulturstyrelse udbyder en opgave i forbindelse med styrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”.

NYHET | 22 dec 2015

Rapport om danskernes brug af nyhedsmedier

Ny kortlægning af hvordan danskerne bruger nyheder, viser blandt andet, at i modsætning til lande som Frankrig og Tyskland er tv ikke længere den vigtigste nyhedskilde for danskerne.

Forskningsbevilling | Danmark | 17 dec 2015

Ny forskning i politikeres brug af sociale medier

Det Europæiske Forskningsråd har netop bevilliget 11 millioner danske kroner til det danske forskningsprojekt Diplomatic Face-Work: Between Confidential Negotiations and Public Display, som ledes af Rebecca Adler-Nissen, Københavns Universitet.

NYHET | 15 dec 2015

Rapport om danskernes mediebrug på internettet

Kulturstyrelsen i Danmark sætter med to nye rapporter spot på borgernes mediebrug på internettet med særligt fokus på villigheden til at betale for medieindhold og på lysten til at debattere politiske emner på sociale medier.

Seminar | Danmark | 6 nov 2015

Ny undersøgelse om danske mediers troværdighed og etik

Professorerne Mark Blach-Ørsten, RUC, og Anker Brink Lund, Copenhagen Business School, har de seneste år gennemført et forskningsprojekt om mediernes troværdighed og etik. Resultaterne præsenteres på et seminar arrangeret af Danske Medier 1. december kl.13.00 i København.

NYHET | 23 sep 2015

Rapport om det danske bogmarked 2015

Bog- og litteraturpanelet i Danmark har netop offentliggjort deres første rapport om det danske bogmarked. Rapporten, der er den første af sin art, giver gennem en omfattende kortlægning af de eksisterende statistikker på det danske bogmarked et samlet overblik over bogens og litteraturens aktuelle situation.

Høring | 4 sep 2015

Debat om dansk public service

Der har været stor interesse for at bidrage til det danske Public service-udvalgs høring om rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet. Emnet debateres videre på et temamøde om public service-mediernes rolle i den nye medievirkelighed torsdag den 10. september 2015 på Nationalmuseet i København.

Konferens | Norden | 11 aug 2015

Nordicom är på Nordmedia 13-15 augusti

Den nordiska konferensen för medie- och kommunikationsforskning, Nordmedia, äger rum i Köpenhamn 13-15 augusti. Välkomna till Nordicoms bokbord och bläddra i våra publikationer, tidskrifter och nyhetsbrev om nordisk medieforskning och medietrender.

NYHET | 30 jun 2015

Mediernes udvikling i Danmark 2015

Det koster de danske husstande at følge med medieudviklingen. For godt 20 år siden brugte en husstand ca. 5,5 pct. af husholdningsbudgettet på de medierelaterede forbrugsposter – i dag er tallet ca. 11,3 pct. Flest penge går til blandt andet telefoner, telefonabonnementer, tv, pc mm. Det viser Kulturstyrelsen i en ny rapport om mediernes udvikling i Danmark.

NYHET | 28 jun 2015

Digital News Report 2015

In Denmark and Finland traditional brands still dominate online news, but search and social media are growing. These are some findings in a new report on online news consumption by the Reuters Institute for the Study of Journalism.

Sidor

Prenumerera på Danmark