Danmark

NYHET | 15 jun 2016

Internationale aktørers betydning for det danske mediemarked

Et nyt projekt skal undersøge internationale aktørers betydning for det danske mediemarked, medieudbyderne og medieudbuddet, herunder medievirksomhedernes muligheder for fortsat at finansiere og producere dansk medieindhold.

NYHET | 11 maj 2016

Rapport belyser danskernes politiske debatlyst

Mange studier af politisk diskussion på sociale medier har fokuseret på sociale mediers demokratiske potentiale eller har kritiseret sociale mediers mulige negative indflydelse på kvaliteten af den offentlige debat. Resultaterne fra dette survey peger i stedet på, at vi bør forstå sociale medier som en forlængelse af offline interaktion.

NYHET | 11 apr 2016

New reports on TV news and public service news

What is happening to television news front coverTwo new reports from the Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford, digs deeper into the future of television news and public service media and the challenges they currently face. Both reports are part of the Digital News Project and have Danish media reseacher Rasmus Kleis Nielsen as co-author.

NYHET | 10 mar 2016

Kultur 2015 – samlet dansk kulturstatistikk

Danmarks Statistik samler nu kulturstatistikken i én samlet publikation. Den giver en let tilgængelig oversigt over kulturområdet i Danmark og dækker over emner som biografer, biblioteker, medier, og mere.

Udbud | Danmark | 15 feb 2016

Internationale aktørers betydning for det danske mediemarked

Danmarks Slots- og Kulturstyrelse udbyder en opgave i forbindelse med styrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”.

NYHET | 22 dec 2015

Rapport om danskernes brug af nyhedsmedier

Ny kortlægning af hvordan danskerne bruger nyheder, viser blandt andet, at i modsætning til lande som Frankrig og Tyskland er tv ikke længere den vigtigste nyhedskilde for danskerne.

Forskningsbevilling | Danmark | 17 dec 2015

Ny forskning i politikeres brug af sociale medier

Det Europæiske Forskningsråd har netop bevilliget 11 millioner danske kroner til det danske forskningsprojekt Diplomatic Face-Work: Between Confidential Negotiations and Public Display, som ledes af Rebecca Adler-Nissen, Københavns Universitet.

NYHET | 15 dec 2015

Rapport om danskernes mediebrug på internettet

Kulturstyrelsen i Danmark sætter med to nye rapporter spot på borgernes mediebrug på internettet med særligt fokus på villigheden til at betale for medieindhold og på lysten til at debattere politiske emner på sociale medier.

Seminar | Danmark | 6 nov 2015

Ny undersøgelse om danske mediers troværdighed og etik

Professorerne Mark Blach-Ørsten, RUC, og Anker Brink Lund, Copenhagen Business School, har de seneste år gennemført et forskningsprojekt om mediernes troværdighed og etik. Resultaterne præsenteres på et seminar arrangeret af Danske Medier 1. december kl.13.00 i København.

Sidor

Prenumerera på Danmark