Yttrandefrihet / mediemångfald

NYHET | 22 feb 2015

Media Pluralism Monitor Report

During 2014, the Centre for Media Pluralism and Media Freedom carried out a pilot-test implementation of an updated version of the Media Pluralism Monitor developed in 2009, with the aim to assess the risks to media pluralism in the monitored countries. The result for Denmark, which was the only Nordic country included in the study, shows a low/medium risk for media pluralism.

NYHET | 20 feb 2015

Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex 2015

Reportrar utan gränser publicerade under februari sitt årliga pressfrihetsindex. Sett till världens sammanlagda betyg så har press- och yttrandefrihet haft ett svårt år, enligt organisationen. De nordiska länderna toppar listan, men visar sämre resultat än året innan. 

NYHET | 26 jan 2015

UNESCO launches new report in Internet freedom series

Fostering Freedom Online: the Role of Internet Intermediaries  focuses on Internet service providers, search engines and social networking platforms. It examines how this recent phenomenon of Internet intermediaries impacts on freedom of expression and associated fundamental rights such as privacy.

Seminarie | 11 dec 2014

Öppenhet i Norden

Forskare, journalister, lärare och andra intresserade samlades på Hanaholmens kulturcentrum i Helsingfors för att diskutera yttrandefrihet i Norden i början av december

Seminarie | 9 dec 2014

Offentlighet i Norden

Öppenheten i de nordiska länderna ser olika ut. Likaså myndigheternas datasäkerhet. Det berättade Oluf Jørgensen på Hanaholmens Yttrandefrihetsdag den 8 december 2014.

NYHET | 25 nov 2014

Status for ytringsfriheten i Norge

ISFs forskere sammen med samarbeidspartnere fra Universitet i Oslo (IMK), FAFO, TNS Gallup, og advokat Jon Wessel Aas lanserer rapporten Status for ytringsfriheten i Norge i anledning avslutningskonferansen for prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge - Fritt Ords monitorprosjekt med en heldagskonferanse på Litteraturhuset.

Konferens | 12 nov 2014

Speaking is Silver - Kansainväliset sananvapauspäivät

Den 8-9 december anordnar svensk-finska kulturcentret Hanaholmen, i samverkan med Svenska Unescorådet, Nordicom m fl, ett seminarium om läget för yttrandefriheten i Norden och frågan om Norden har något att lära världen.

Unesco-professur | 29 okt 2014

Professor Ulla Carlsson innehavare av ny Unesco-professur

Göteborgs universitet får världens första Unesco-professur inom yttrandefrihet och internationell mediepolitik.
Det är Ulla Carlsson, föreståndare för Nordicom, som  blir innehavare av den nya Unesco-professuren i yttrandefrihet, medieutveckling och internationell politik.
Unesco-professurer introducerades av Unesco 1992 för att främja forskning och högre utbildning mellan olika länders lärosäten inom områden som Unesco prioriterar.

Sidor

Prenumerera på Yttrandefrihet / mediemångfald