Vetenskapliga tidskrifter

Nordicom Review | 1 apr 2016

Nordicom Review - Online First

Nordicom Review har genomgått en omfattande utveckling sedan den startade 1980. Från att ha varit ett forum för nordiska forskare att nå ut med sin forskning, är den idag en vetenskaplig tidskrift bland andra vetenskapliga tidskrifter inom området. För att bättre möta forskarnas krav, lanseras nu publicering online first.

Tidskrift | Sverige | 11 jan 2016

InfoTrend - tidskrift som återuppstått

InfoTrend är en  tidskrift för informationsspecialister och publicerar texter på svenska, engelska, danska och norska. Efter att ha legat vilande under några år har tidskriften återuppstått.

Journals | 16 okt 2015

Nordic and International Journals

International scientific journals are published more and more. Nordicom provides a compilation of Nordic journals in media and communication.

Nordicom Review - Special Issue | 27 apr 2015

Nordicom Review - Special Issue 2015

This issue of the Nordicom Review is a result of the boutique conference Beyond the Impasse in January 2013 which was organized by the Centre for Communication and Social Change, University of Queensland.  The aim was to bring together academics who were involved in pushing the boundaries as it were of communication for social change in terms of theory and methods as they applied to practice. This special issue is edited by Pradip Ninan Thomas, University of Queensland.

Norsk Medietidsskrift | 22 jan 2015

Norsk Medietidsskrift i digital form

Norsk medietidsskrift blir nå tilgjengelig for allmennheten under en Creative Commons-lisens.

Sidor

Prenumerera på Vetenskapliga tidskrifter