Unga och medier

NYHET | 7 apr 2017

Studiebesök från Baltikum

Att skapa nätverk och utbyta erfarenheter, både på ett nationellt och globalt plan, är viktigt för Nordicoms verksamhet. Den här gången var det dags att ta emot ett studiebesök från Baltikum - på temat Medie-och informationskunnighet (MIK). 

PUBLIKATIONER | 3 apr 2017

Boksläpp: Citizens in a Mediated World

Nordicom släpper nytt! Boken Citizens in a Mediated World diskuterar bland annat innebörden av ett modernt medborgarskap i vår nya globaliserade digitala mediekultur och hur medie- och informationskunnighet (MIK) kan bidra till att verka för barn och ungas rättigheter.

NYHET | 20 mar 2017

Mediebarometerns första resultat 2016

 

Dagstidningsläsningen fortsätter att minska och användandet av digitala plattformar ökar. Webb-tv tittandet blir mer populärt, speciellt bland unga, som också lägger allt mer tid på sociala medier.

Det här visar de första resultaten av Nordicoms undersökning Mediebarometern.

NYHET | 22 nov 2016

Unges nyhetskonsum i en digitalisert hverdag

Ni av ti unge i Norge sjekker nyheter daglig, opptil flere ganger. Og det er smarttelefonen som er ungdoms hovedkilde til nyheter. Det viser en rapport fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).

NYHET | 18 nov 2016

Hver fjerde dansker opsøger ikke aktivt nyheder

En ny rapport afdækker de danske borgeres kilde til viden og nyheder og peger på, at i jo højere grad, man har talt om politik i familien under sin opvækst, desto større er sandsynligheden for, at man i dag har et højt forbrug af nyhedsmedier. Næsten hver fjerde dansker opsøger ikke aktivt nyheds- og aktualitetsstof i dag.

NYHET | 14 mar 2016

Nordisk studie om ungas medievanor

Medieanvändningen blir alltmer fragmenterad och tydligast är trenden bland ungdomar. Nu visar en nordisk undersökning att förändringar i ungas medievanor följer samma mönster över hela Norden.

NYHET | 22 maj 2015

Stor stigning i unge danskeres nyhedsbrug

De 13-23-årige danskere har mere end fordoblet læsningen af nyheder fra 2010 til 2014, viser ny stor undersøgelse.

NYHET | 9 okt 2014

Ny publikation om ungdomar och medier

[NORDICOM] Hur har ungas medievanor förändrats? Det belyser Nordicom i en specialstudie baserad på Mediebarometer-data.

NYHET | 26 aug 2014

Facebook och dagspress - ungdomars nyhetskällor på webben

[NORDICOM] Facebook och dagspressens webbplatser är ungdomars största kanaler för nyheter på webben. Andra mediers webbnyheter når betydligt färre, enligt siffror från Nordicoms Mediebarometer 2013.

Sidor

Prenumerera på Unga och medier