Nordicom-Information: Kommunicera med video

Temat för höstens upplaga av tidskriften Nordicom-Information är Video (Kultur)  och genom tidskriftens artiklar undersöks videons teknologiska utveckling och användning samt dess sociala, kulturella och politiska betydelse.

Som en presentation av det nya numret har vi tagit fram en egen video, där vi frågat personer från olika samhällssektorer i de nordiska länderna om hur de använder videon i sitt arbete. Tanken är att videon ska fungera som en presentation av numret och som en fortsättning på den diskussion som påbörjas i artiklarna.

I videon förekommer engelska, svenska och norska. 

 

 

Medverkande i videon är:

  • The Research Journal Media & Viestintä i Finland som nyligen börjat använda videoabstrakt för att presentera de senaste artiklarna.
  • Journalism Reseach News som producerar videointervjuer med forskare inom journalistik.
  • Sveriges Kommunikatörer i Sverige vars medlemsmagasin Videomagasinet produceras i videoformat.
  • Høgskulen i Volda, Norge som arbetar med ett projekt som undersöker hur 360 graders video kan användas i journalistiken.

 

Läs hela numret av Nordicom-Information 39 (2) 2017 Video(kultur), red. Maarit Jaakkola & Balder Holm