Organisationer och nätverk

Databasen nedan är upprättad av Clearinghuset för barn, unga och medier, som Nordicom var värd för mellan 1998 och 2018. 

Databasen innehåller en kort presentation om organisationer som arbetar med barn, unga och medier internationellt. Presentationen är baserad på information hämtat från organisationernas egna hemsidor. Använd filtreringsfunktionen för att avgränsa din sökning eller hitta information om en specifik organisation. Vänligen notera att databsen inte länge uppdateras. 

MediaCulture-Online

MediaCulture-Online ist ein Internetportal, das Informationen rund um die Themen Medienbildung, Medienpraxis und Medienkultur für den schulischen und außerschulischen Bereich zur Verfügung stellt. Das Angebot gibt Lehrerinnen, Lehrern, Eltern, Studierenden sowie pädagogischen Multiplikatoren Anleitungen und Literatur für die eigene Medienproduktion, Medienanalyse und Mediennutzung an die Hand.

Focus: Media education/Media literacy
Country: GERMANY
Level: National
Type: Public/governmental organization

MediaSmarts (ex Media Awareness Network)

MediaSmarts is a Canadian not-for-profit charitable organization for digital and media literacy. Our vision is that children and youth have the critical thinking skills to engage with media as active and informed digital citizens.MediaSmarts (formerly known as Media Awareness Network) came out of a TV violence initiative launched by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) in the early 1990s.MediaSmarts has been developing digital and media literacy programs and resources for Canadian homes, schools and communities since 1996. Through our work we support adults with information and tools so they can help children and teens develop the critical thinking skills they need for interacting with the media they love.

Focus: Media education/Media literacy
Country: CANADA
Level: National
Type: Voluntary organization/NGO

MediaWatch

The mission is to challenge abusive stereotypes and other biased information commonly found in the media through education and action. Media Watch endorses media literacy as part of standard curriculum in our K-12 educational system. We provide monthly ACTION newsletters to help create more informed consumers of the mass media. (2014-01-31)

Focus: Media education/Media literacy
Country: USA
Level: National
Type: Voluntary organization/NGO

MediaWise Trust

The MediaWise Trust – formerly PressWise - exists to:

provide free, confidential advice and assistance for members of the public affected by inaccurate, intrusive, or sensational media coverage;

  • deliver use-of-the-media training for the voluntary sector and members of the public;
  • devise and deliver training on ethical issues for media professionals;
  • conduct research and publish material about media law, policy and practice;
  • contribute to public debate about the role and impact of the mass media. (2014-01-31)
Focus: Education & training
Country: UNITED KINGDOM
Level: National
Type: Voluntary organization/NGO

Mediekompass (fd Tidningen i Skolan)

(fd Tidningen i skolan)Mediekompass är en icke-kommersiell, politiskt- och religiöst obunden verksamhet som drivs av Tidningsutgivarna (TU) och dess medlemmar, Sveriges dagstidningar.Mediekompass uppgift är dels att få dig att tänka till kring mediers roll i en demokrati och att bli en smartare mediekonsument. Men vår uppgift är också att hjälpa skolan med undervisning om och med medier och dagstidningar på alla nivåer, från förskola till vuxenutbildning, i praktiskt taget alla ämnen. På Mediekompass sajt för lärare finns konkreta verktyg för undervisning om och med medier, från förskola till vuxenutbildning, i alla ämnen.Mediekompass är en nationell verksamhet med regionala mediekonsulenter och mediecenter anslutna till ledningen i Stockholm. (2010-10-15)

Focus: Media education/Media literacy
Country: SWEDEN
Level: National
Type: Professional media organization

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (MpFS)

Ein Ziel des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest und seiner Ansprechpartner liegt in der Belebung und Versachlichung der medienpädagogischen Diskussion. Dies umfaßt die Bereitstellung aktueller Daten, die Dokumentation von Materialien zum Thema Umgang mit Medien und schließlich der Erarbeitung von Vorschlägen, die zu einem bewußten Umgang mit den Medien beitragen können.

Focus: Media education/Media literacy
Country: GERMANY
Level: National
Type: Professional media organization

Medierådet (The Swedish Media Council)

Rådet mot skadliga våldsskildringarMedierådet har till uppgift:Att vara expert på medieutvecklingen och dess konsekvenser för barn och unga.Att följa forskningen om mediepåverkan samt sprida fakta och ge vägledning.Att driva på mediebranschernas självreglering.Att verka för ökad mediekunskap i skolan.Att skydda och stärka barn och unga i det nya medielandskapet genom samarbete med andra aktörer.Att följa den internationella utvecklingen och delta i internationellt samarbete på området.

Focus: Children and media
Country: SWEDEN
Level: National
Type: Public/governmental organization

Medierådet for Børn og Unge (Media Council for Children and Young People)

The National Film Censorship Board was abolished and substituted with The Media Council for Children and Young People May 1997. The Media Council gives information and guidelines a top priority and co-operate with other institutions with similar purposes to pass on information to teachers, users, and parents about suitable films for children and about the importance of raising awareness and of the education of users.

Focus: Children and media
Country: DENMARK
Level: National
Type: Public/governmental organization

Medietilsynet (Norwegian Media Authority)

The Norwegian Media Authority is an independent source of information and advice in the field of media politics and regulations contributing to the enforcement of the government’s main goals in media politics. Hence the Norwegian Media Authority works to ensure that everyone has access to a diversity of television, radio and newspapers across the country. The authority conduct audits under the current legislation for broadcasting, film and media ownership and have also the task to guide all sectors of the population to increase media literacy. (2017-03-16)

Focus: Media organization/authority
Country: NORWAY
Level: National
Type: Public/governmental organization

MIDIATIVA - Centro Brasileiro de Mídia para Crianças e Adolescentes

hittar ingen postadress på hemsidan (CB, 2010-10-12)

Focus: Children's media
Country: BRAZIL
Level: National
Type: Voluntary organization/NGO

MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.

A MultiRio – Empresa Municipal de Multimeios há 19 anos desenvolve ações educativo-culturais voltadas para a pesquisa de novas linguagens e a realização de produtos em diferentes mídias, comprometidos com o projeto educativo da cidade do Rio de Janeiro. (2014-01-22)

Focus: Children's media
Country: BRAZIL
Level: National
Type: Public/governmental organization

NAMLE - National Association for Media Literacy Education (formerly AMLA)

Focus: Media education/Media literacy
Country: USA
Level: National
Type: Voluntary organization/NGO

National Association for the Education of Young Children (NAEYC)

NAEYC's mission is to serve and act on behalf of the needs, rights and well-being of all young children with primary focus on the provision of educational and developmental services and resources.

NAEYC expresses its mission in terms of three broad goals:

  • Improving professional practice and working conditions in early childhood education.
  • Supporting early childhood programs by working to achieve a high-quality system of early childhood education.
  • Building a high-performing, inclusive organization of groups and individuals who are committed to promoting excellence in early childhood education for all young children. (2014-01-31)
Focus: Children's well-being
Country: USA
Level: National
Type: Voluntary organization/NGO

National Association of Media Educators (NAME)

The National Association of Media Educators is the New Zealand education sector professional organisation supporting the cause of media education. It is a non profit organisation run by dedicated volunteers, who are mostly teachers.adress till Secretary Sandra Chesterman

Focus: Media education/Media literacy
Country: NEW ZEALAND
Level: National
Type: Voluntary organization/NGO

National Children's Bureau (NCB)

Our vision is of a society in which children and young people contribute, are valued, and their rights respected.

Our mission is to improve children and young people's experiences and life chances, reducing the impact of inequalities. (2014-01-31)

Focus: Children's issues
Country: UNITED KINGDOM
Level: National
Type: Voluntary organization/NGO

National Institute for Educational Policy Research of Japan

The major objectives of NIER are to do applied and basic research and conduct studies in education. In addition, NIER provides various services in relation to educational research such as:collecting and disseminating relevant information on education and educational research;giving assistance and advice to educational institutions and educators in Japan involved in educational research;cooperating with relevant organizations overseas with respect to educational research:organizing workshops and seminars for educators from Asian and Pacific countries; andexchanging educational information with educational institutions and other organs overseas.

Focus: Media education/Media literacy
Country: JAPAN
Level: National
Type: Research organization

National Parent Teacher Association

The overall purpose of PTA is to make every child’s potential a reality by engaging and empowering families and communities to advocate for all children.

For more than 100 years, National Parent Teacher Association (National PTA®) has worked toward bettering the lives of every child in education, health, and safety. Founded in 1897 as the National Congress of Mothers by Alice McLellan Birney and Phoebe Apperson Hearst, National PTA is a powerful voice for all children, a relevant resource for families and communities, and a strong advocate for public education. (2014-01-31)

Focus: Children's well-being
Country: USA
Level: National
Type: Voluntary organization/NGO

National Telemedia Council

National Telemedia Council is a professional, non-profit organization promoting media literacy education through partnerships with educators, informed citizens, and media producers across the country.

Focus: Media education/Media literacy
Country: USA
Level: National
Type: Voluntary organization/NGO

National Youth Commission, Philippines

The National Youth Commission envisions itself to be the policy authority on youth participation and the prime mover in inclusive youth development.

The NYC provides the youth with opportunities to be an active partner in nation-building through youth programs and projects that will develop and harness their potentials and enable them to be of great service to their country and community.

The creation of new policies and advocacies for youth development also allows the NYC to push for reforms and the creation of new measures to implement better services for the youth and the communities. (2014-02-04)

Focus: Children's issues
Country: PHILIPPINES
Level: National
Type: Public/governmental organization

National Youth Council (NYC)

A one-stop electronic information centre on Youth Research in Singapore.Youth research is a major focus for the National Youth Council (NYC). It is our belief that the promotion of local youth research can be a sustained joint effort by both the NYC and the research community.

Focus: Children's issues
Country: SINGAPORE
Level: National
Type: Public/governmental organization

Sidor