NordMedia Network

Nordicom lanserar en ny digital forskarplattform


På NordMedia-konferensen i augusti 2019 kommer Nordicom att lansera en ny digital forskarplattform. Plattformen ska fungera som en kunskapsresurs som kopplar samman nordiska medieforskare och gör nordisk medieforskning mer tillgänglig. 

Den nya plattformen heter NordMedia Network och bygger huvudsakligen på en sökbar och fritt tillgänglig databas bestående av medie- och kommunikationsforskare. Databasen kommer att vara självrekryterande, vilket ger forskarna möjlighet att själva presentera sin pågående forskning och hitta samarbetspartners. Databasen kommer också att vara ämnad för journalister och andra utanför akademin som vill hitta medieexperter. 

NordMedia Network kommer främst att bygga på användargenererat innehåll från registrerade användare. Som användare blir det möjligt för forskare att hitta konferenser eller andra akademiska evenemang, flagga för lediga tjänster och hålla sig uppdaterad om det senaste inom nordisk medie- och kommunikationsforskning. 

Plattformen lanseras i samband med NordMedia konferensen i Malmö den 21-23 augusti 2019. 

 

Nordmedia Network kommer att finnas här: www.nordmedianetwork.org

 

Tidigare registrerades information om nordisk medie- och kommunikationsforskning i NCOM databaserna. Dessa databaser stängde i april 2018 då den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft. 

Nordicom har sedan slutet av 1970-talet haft som uppdrag att på olika sätt stödja den nordiska forskningen inom ämnet medier och kommunikation. I början var forskningsdokumentation en av de centrala delarna i uppdraget. Plattformen är ett sätt att uppdatera och anpassa uppdraget till dagens forutsättningar och behov.