NordMedia Network

Nordicom har lanserat en ny digital forskarplattform


På NordMedia-konferensen i augusti 2019 lanserade Nordicom en ny digital forskarplattform NordMedia Network. Plattformen ska fungera som en kunskapsresurs som kopplar samman nordiska medieforskare och gör nordisk medieforskning mer tillgänglig. 

NordMedia Network bygger huvudsakligen på en sökbar och fritt tillgänglig databas bestående av medie- och kommunikationsforskare. Databasen kommer att vara självrekryterande, vilket ger forskarna möjlighet att själva presentera sin pågående forskning och hitta samarbetspartners. Databasen kommer också att kunna användas av journalister och andra utanför akademin som vill hitta medieexperter. 

NordMedia Network kan du också hitta konferenser, lediga tjänster och det senaste inom nordisk medie- och kommunikationsforskning. 

Nordmedia Network finnas här: www.nordmedianetwork.org

 

Tidigare forskningsdatabaser

Tidigare registrerades information om nordisk medie- och kommunikationsforskning i NCOM databaserna. Dessa databaser stängde i april 2018 då den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft. 

Nordicom har sedan slutet av 1970-talet haft som uppdrag att på olika sätt stödja den nordiska forskningen inom ämnet medier och kommunikation. I början var forskningsdokumentation en av de centrala delarna i uppdraget. Plattformen är ett sätt att uppdatera och anpassa uppdraget till dagens forutsättningar och behov.