NordMedia Network

NordMedia Network – en digital forskarplattform för nordiska medieforskare


NordMedia Network är en kunskapsresurs som kopplar samman nordiska medieforskare och gör nordisk medieforskning mer tillgänglig. 

Den digitala plattformen innehåller en sökbar och fritt tillgänglig databas bestående av medie- och kommunikationsforskare. Databasen är självrekryterande, vilket ger forskarna möjlighet att själva presentera sin pågående forskning och hitta samarbetspartners. Databasen kan även användas av journalister och andra utanför akademin som vill hitta medieexperter. 

På NordMedia Network kan du också hitta konferenser, lediga tjänster och läsa om det senaste inom nordisk medie- och kommunikationsforskning. 

NordMedia Network lanserades på NordMedia-konferensen i augusti 2019 och kommer att bli ett permanent hem för NordMedia-konferenserna framöver.

NordMedia Network finns här: www.nordmedianetwork.org. Du kan också följa oss på Facebook, Twitter och Instagram. Vi använder hashtaggen #nordmedianw.

För mer information kontakta chefsredaktör och ansvarig utgivare Maarit Jaakkola, biträdande föreståndare på Nordicom, maarit.jaakkola@nordicom.gu.se.

 

Tidigare forskningsdatabaser

Tidigare registrerades information om nordisk medie- och kommunikationsforskning i NCOM databaserna. Dessa databaser stängde i april 2018 då den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft. 

Nordicom har sedan slutet av 1970-talet haft som uppdrag att på olika sätt stödja den nordiska forskningen inom ämnet medier och kommunikation. I början var forskningsdokumentation en av de centrala delarna i uppdraget. Plattformen är ett sätt att uppdatera och anpassa uppdraget till dagens forutsättningar och behov.