NordMedia

NordMedia-konferensen har en ny webbsida på NordMedia Network. Nästa NordMedia-konferens arrangeras i Reykjavik, Island, den 18-20 augusti 2021, med temat Crisis and Resilience: Nordic Media Research in the Frontline.
 

Om NordMedia


NordMedia har arrangerats vartannat år sedan 1973. Konferensen vandrar mellan de fem nordiska länderna, så att respektive land är värd vart tionde år. Nordicom är en strategisk partner med NordMedia-konferensen.

En grundläggande princip är att NordMedia ska vara en informell konferens, där diskussioner om forskning är huvudsaken, istället för presentationer av forskning. Konferensens språk är engelska.

Konferensen innehåller plenarsessioner, men den huvudsakliga tiden ägnas åt arbetet i de olika divisionerna och arbetsgrupperna.