Nordicoms forskningsdatabas

Nordicom öppnar en ny databas för nordisk medie- och kommunikationsforskning!


Efter nedläggningen av forskningsdatabasen NCOM planerar Nordicom att lansera en ny digital forskarplattform. NordMedia-nätverket ska fungera som en dedikerad kunskapsresurs för och om nordiska medieforskare. 

Plattformen ska göra nordisk medie- och kommunikationsforskning bättre sökbar och tillgänglig. Den kommer huvudsakligen att bygga på användargenererat innehåll av registrerade användare. Plattformen kommer att lanseras i samband med NordMedia 2019-konferensen i Malmö i augusti.

Databasen NCOM var en relationsdatabas som stängde i april 2018 mot bakgrund av den nya dataskyddsförordningen (GDPR). I databasen var det möjligt att söka efter projekt, forskare, institutioner och publikationer från perioden 2006–2016.

Äldre publikationer fanns tillgängliga i den gamla NCOM databasen, som innehöll forskningspublikationer från de nordiska länderna mellan åren 1975–2006. Den databasen stängde också i april 2018. 

Nordicom har sedan slutet av 1970-talet haft som uppdrag att på olika sätt stödja den nordiska forskningen inom ämnet medier och kommunikation. I början var forskningsdokumentation en av de centrala delarna i uppdraget. Plattformen är ett sätt att uppdatera och anpassa uppdraget till dagens forutsättningar och behov.