Medie- och informationskunnighet

Nordicom har en lång tradition av att publicera forskning inom fältet barn, unga och medier. Mellan 1998 och 2018 var Nordicom värd för the International Clearinghouse of Children, Youth and Media.

Clearinghusets uppdrag var att sprida information om barn, unga och medier till en internationell läsekrets, med ett stort fokus på medie- och informationskunnighet (MIK) som en nyckelkompetens i dagens digitala medielandskap.

Alla Clearinghusets publikationer, tillsammans med Nordicoms övriga böcker på ämnet, finns under Publikationer. Där återfinns Clearinghusets årsböcker, MILID:s årsböcker och övriga Clearinghus publikationer

Clearinghuset dokumenterade även internationella och regionala deklarationer om barn och medier samt om medie- och informationskunnighet (MIK). Ladda ner listan Declarations on Children and Media (PDF).

Följ gärna vårt nyhetsflöde som lyfter fram nya rapporter och böcker om Unga & Medier samt MIK.

Har du frågor om Clearinghuset eller MIK är du välkommen att mejla oss på info@nordicom.gu.se