Forskarföreningar

Forskarföreningarna finns till för den som är aktiv inom eller intresserad av området medie- och kommunikationsvetenskap. Här hittar du information och länkar till nordiska, europeiska och internationella forskarföreningar inom medie- och kommunikationsområdet. För en mer detaljerad och sökbar lista av nordiska forskarföreningar och -nätverk se NordMedia Networks lista.

Norden

 

Danmark


SMID Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark

SMiD er en forening, som har til hensigt:

  • at øge samarbejdet mellem danske medie- og kommunikationsforskere,
  • at udgive tidsskriftet MedieKultur: Journal of media and communication research,
  • at bidrage til debatten om mediernes funktion i politik, kunst & kultur, erhvervsliv og uddannelse og
  • at varetage forskningens interesser, nationalt såvel som internationalt

                   

Finland


Mevi ry  Samfundet för medie- och kommunikationsvetenskap i Finland

Mevi ry i Finland arbetar med att stödja forskning om kommunikation och medier genom att göra fältet känt både inom det vetenskapliga samfundet och utanför det. Föreningen har omkring 300 medlemmar, de flesta i Finland. Viktiga frågor inom fältet behandlas i föreningens tidskrift Media & viestintä (tidigare Tiedotustutkimus) och på de konferenser och seminarier föreningen organiserar.

                  

Norge


NML Norsk medieforskerlag

NML ble opprettet i 1977 som et faglig forum for medieforskere i Norge. Norsk medieforskerlag:

  • Utgir Norsk medietidsskrift 
  • Arrangerer annenhvert år en faglig konferanse i tilknytning til generalforsamlingen
  • Samarbeider med søsterorganisasjonene i de andre nordiske land bl.a. om den nordiske konferansen for massekommunikasjonsforskning annet hvert år.

                      

Sverige 


FSMK  Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning 

FSMK är ett tvärvetenskapligt forum där forskare inom olika discipliner kan mötas och utbyta information och erfarenheter. Ett övergripande mål för FSMK:s verksamhet är att verka för bättre villkor och ökade resurser till forskningen om medier och kommunikation, samt att stärka utbildningen inom ämnesområdet. 

 

Europa


ECREA  European Communication Research and Education Association 

ECREA is the learned society for communication scholars across Europe and beyond. Individuals, institutions and associations have chosen to become members of ECREA to join a large community devoted to the development and the quality of communication research and higher education in Europe. 

Read more and sign up to the mailing list here: http://www.ecrea.eu

Internationella


IAMCR  International Association for Media and Communication Research

IAMCR is the preeminent worldwide professional organisation in the field of media and communication research. IAMCR aims to support and develop media and communication research throughout the world. It particularly encourages the participation of emerging scholars, women and those from economically disadvantaged regions. 

 

ICA  International Communication Research Association

ICA is an academic association for scholars interested in the study, teaching, and application of all aspects of human and mediated communication. ICA began more than 50 years ago as a small association of U.S. researchers and is now an international association with more than 4,500 members in 80 countries.