Beviljade forskningsanslag

Nedan finner du en sammanställningar (i pdf) av beviljade forskningsanslag från såväl nationella forskningsråd som stiftelser från de respektive nordiska länderna. Uppgifterna uppdateras inte längre.

 

Beviljade forskningsanslag

2018  |  Danmark  |  Finland  |  Norge  |  Sverige

2017  |  Danmark  |  Finland  |  Norge  |  Sverige

2016  |  Danmark  |  Finland  |  Norge  |  Sverige

2015  |  Danmark   |  Finland  |  Norge  |  Sverige

2014  |  Danmark  |  Finland   Norge  |  Sverige

2013  |  Danmark  |  Finland Norge  |  Sverige

2012  |  Danmark  |  Finland  |  Norge  |  Sverige

 

Forskningsanslag beviljade 2001-2011 finns redovisade i tidskriften Nordicom-Information. Sökord: forskningsanslag. 

Bilder: NN – norden.org