Beviljade forskningsanslag

Nordicom presenterar beviljade anslag inom forskningsområdet i de nordiska länderna. Här ingår anslag från såväl nationella forskningsråd som stiftelser. Nedan finner du en sammanställning (i pdf) från de respektive nordiska länderna. Uppgifterna uppdateras inte längre.
 

Beviljade forskningsanslag

2018  |  Danmark  |  Finland  |  Norge  |  Sverige

2017  |  Danmark  |  Finland  |  Norge  |  Sverige

2016  |  Danmark  |  Finland  |  Norge  |  Sverige

2015  |  Danmark   |  Finland  |  Norge  |  Sverige

2014  |  Danmark  |  Finland   Norge  |  Sverige

2013  |  Danmark  |  Finland Norge  |  Sverige

2012  |  Danmark  |  Finland  |  Norge  |  Sverige

 

Forskningsanslag beviljade 2001-2011 finns redovisade i tidskriften Nordicom-Information. Sökord: forskningsanslag. 

Bilder: NN – norden.org