Aktuell litteratur

Just nu har Göteborgs universitet problem med sina e-postservrar, vilket innebär att ca hälften av universitetets personal inte kommer åt sin e-post. Om du vill få kontakt med någon av Nordicoms personal rekommenderar vi dig att ringa oss istället. Här finns kontaktuppgifter till Nordicoms medarbetare: https://www.nordicom.gu.se/sv/om-nordicom/personal. Problemet gäller både e-postadresser till enskilda medarbetare och funktionsbrevlådor.

Nordicom presenterar årligen ett urval av ny litteratur inom forskningsfältet medier och kommunikation från de nordiska länderna. Nedan finner du de senaste årens sammanställningar som pdf:er. Uppgifterna uppdateras inte längre.

 

2018   | Danmark  |  Finland   |  Norge   |  Sverige

2017   | Danmark  |  Finland   |  Norge   |  Sverige

2016  |  Danmark  |  Finland   |  Norge   |  Sverige

2015  |  Danmark  |  Finland   |  Norge   |  Sverige