Aktuell litteratur

Nordicom presenterar årligen ett urval av ny litteratur inom forskningsfältet medier och kommunikation från de nordiska länderna. Nedan finner du de senaste årens sammanställningar som pdf:er. Uppgifterna uppdateras inte längre.

 

2018   | Danmark  |  Finland   |  Norge   |  Sverige

2017   | Danmark  |  Finland   |  Norge   |  Sverige

2016  |  Danmark  |  Finland   |  Norge   |  Sverige

2015  |  Danmark  |  Finland   |  Norge   |  Sverige