Medieforskning

Just nu har Göteborgs universitet problem med sina e-postservrar, vilket innebär att ca hälften av universitetets personal inte kommer åt sin e-post. Om du vill få kontakt med någon av Nordicoms personal rekommenderar vi dig att ringa oss istället. Här finns kontaktuppgifter till Nordicoms medarbetare: https://www.nordicom.gu.se/sv/om-nordicom/personal. Problemet gäller både e-postadresser till enskilda medarbetare och funktionsbrevlådor.

Nordicoms publikationer 2017

Medier och kommunikation är ett brett och ständigt växande forskningsområde. På Nordicom arbetar vi med att följa forskningsfältets utveckling i Norden och förmedla den kunskap som forskningen producerar. Därför dokumenterar vi forskningsresultat som rör medier och kommunikation från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, och gör dem tillgängliga på webben och i olika publikationer.

 

Få en överblick över den nordiska medieforskningens utveckling genom att:

 

Under Publikationer hittar du vår egen utgivning av vetenskapliga böcker och tidskrifter där vi löpande publicerar: 

Allt publiceras som tryckta publikationer och som open access. 

 

Läs även våra nyheter om aktuell medieforskning och besök vårt konferenskalendarium som presenterar hundratals aktuella nordiska och internationella konferenser inom forskningsområdet.