Månadens tabell

Mediebarometern 2014

Läs pressmeddelandet   Läs de viktigaste resultaten

Månadens tabell november 2015:
Norge och Sverige

En jämförelse mellan den svenska och den norska Mediebarometern visar att norrmännen är något flitigare webbanvändare än svenskarna, 88 procent av norrmännen använder nätet en genomsnittlig dag. I Sverige är andelen nätanvändare 81 procent. Det är också tydligt att i Norge har den nätrelaterade läsningen av dagstidningar ökat från år till år. 2014 läser 54 procent av norrmännen en dagstidning på internet en genomsnittlig dag och 49 procent läser en papperstidning. I Sverige ökar tidningsläsningen på internet något saktare. 2014 läser 24 procent av svenskarna en dagstidning på internet en genomsnittlig dag och 54 procent läser en papperstidning.

Daily media reach 2012-2014 (share of population, per cent)

I Nordicoms tabelldatabas hittar du jämförande nordisk mediestatistik (på engelska) och svensk mediestatistik. Här finns även internationella översikter som placerar Norden i ett större sammanhang. Aktuell statistik finner du här  och är du intresserad av äldre data tittar du i vårt statistikarkiv.

Välj region, medium, aspekt och språk i menyerna nedan. Tabellerna laddas ned i excelformat om inget annat anges

Månadens tabell oktober 2015:
Lyssnar på musik

Det senaste decenniets digitalisering har lett till ett teknikskifte för hur musik konsumeras. Flera av de musikmedier som Mediebarometern följt sedan 1979 har idag ersatts med nya digitala kanaler.

74 procent av befolkningen lyssnar på medieburen musik en genomsnittlig dag. Den största musikkällan är radio med 43 procent dagliga lyssnare. Vad gäller digitala kanaler har 20 procent lyssnat direkt i dator, laptop eller surfplatta en genomsnittlig dag, 16 procent i bärbar musikspelare, 8 procent via cd och 3 procent har lyssnat via tv-kanal. I åldersgruppen 15 till 24 år uppgår det medieburna musiklyssnandet till 91 procent där den digitala musiken direkt i dator eller via bärbar spelare utgör huvuddelen. Bland pensionärer sker huvuddelen av musiklyssnandet via radio.

Lyssnare 9-79 år en genomsnittlig dag 2014 (procent)

Ett särskilt frågeområde i Mediebarometern rör svenskarnas medievanor på internet. Från 2013 ställs en samlad fråga om lyssnande till medieburen musik eftersom det blivit allt svårare att följa musiklyssnandet per kanal.
Ett urval sidor ur Mediebarometern med fokus på internet och medier finns för gratis nedladdning här.

Månadens tabell september 2015:
Ungdomars tittande på tv/film och tillgång till rörlig bild

I takt med att tillgången till mobila plattformar ökar går också tittandet på rörlig bild via andra plattformar än tv:n upp. Framförallt är det ungdomar som tittar på streamad film i allt högre utsträckning. Månadens tabell visar andelen som ser på tv/film via olika plattformar, i åldersgruppen 15-24 år samt tillgång till olika apparater för rörlig bild.

Andel tittare på tv/film en genomsnittlig dag och tillgång till traditionell tv-apparat, ungdomar 15-24 år 2007- 2014 (procent)

Tillgången till vanlig tv-apparat är 86 procent 2014 jämfört med 97 procent år 2007.  Det internetbaserade tittandet på rörlig bild ökade kraftigt i ungdomsgruppen mellan 2013 och 2014.  2014 tittar 16 procent av ungdomarna på streamad film en genomsnittlig dag, motsvarande siffra 2013 var 5 procent.  94 procent av ungdomarna har år 2014 tillgång till en smartphone och 90 procent har tillgång till en portabel dator.

Tillgång till olika tekniker för rörlig bild och andel tittare på tv/film 15-24 år en genomsnittlig dag 2007- 2014 (procent)

Är du nyfiken på mer data kan du gå vidare till våra statistiksidor. Aktuell statistik finner du här  och är du intresserad av äldre data tittar du i vårt statistikarkiv.

 Välj region (Sverige), medietyp (alla medier (jämförande)), aspekt (användning ) och språk (skandinaviska) i menyerna. Tabellen är nedladdningsbar och visas i excelformat.

 

Månadens tabell augusti 2015: Dagstidningsläsning på papper och på webb

Dagstidningarnas webbversioner har blivit en del av människors dagliga  medievanor.  Enligt Mediebarometern 2014 läser 54 procent  någon papperstidning en genomsnittlig dag och 24 procent läser någon dagstidning på webben. Månadens tabell visar att andelen som enbart läser papperstidningar är 43 procent och 13 procent läser enbart digitalt (direkt på webben eller via app).

Andel av befolkningen 9-79 år som läser dagstidning på papper, direkt på  webben, via app eller en kombination av dessa  2014 (procent)

Skillnader i läsning är starkt kopplad till ålder. 69 procent av pensionärerna nöjer sig med att enbart läsa papperstidningar och 10 procent kombinerar läsning på papper med digital läsning. 4 procent av pensionärerna läser enbart digitalt.  Bland personer i åldersgruppen 25–64 år är den digitala läsningen mest utbredd. 33 procent läser någon digital tidning och 18 procent läser enbart digitalt.  I den yngsta gruppen 9-24 år är det vanligaste alternativet att  inte alls ta del av någon dagstidning, 63 procent.

Andel av befolkningen 9-79 år som läser dagstidning via olika plattformar i olika åldrar 2014 (procent)

Anm: Notera att ovanstående tabell och figur bygger på en sammanslagning av morgon- och kvällspress. Sedan 2010 visar Mediebarometern att kvällspressen totalt sett är större på webben än på papper.  Morgontidningsläsning på papper är fortfarande vanligare än digital läsning.

Mer fakta om Mediebarometern finner du här.

 

Månadens tabell juli 2015: Dagstidningar och tv-nyheter

Det finns ett samband mellan att ta del av dagstidningar och att ta del av tv-nyheter. Det visar nedanstående tabell om dagstidningsläsning en genomsnittlig dag i relation till hur man tar del av nyheter i tv. De som tar del av en tryckt dagstidning tar del av tv-nyheter i högre utsträckning än andra grupper. Detta gäller särskilt de som både läst en tryckt morgontidning och en tryckt kvällstidning.  Personer som inte läst någon morgontidning eller kvällstidning alls tar del av tv-nyheter i lägre utsträckning än andra grupper.

Vid närmare tolkning av tabellen är det viktigt att tänka på att det döljer sig en åldersfaktor bakom resultaten. Konsumtion av tv-nyheter och tryckta dagstidningar är till exempel hög bland pensionärer. 

Andelen av svenska befolkningen som ser på tv-nyheter en genomsnittlig dag är 40 procent.

Mer fakta om Mediebarometern finner du här.

Dagstidningsläsning och tv-nyheter i befolkningen 9-79 år 2014 (procent)

 

Månadens tabell  juni 2015:  Medier och kanaler

380 minuter
Bruttotiden för svenskarnas totala medieanvändning är 380 minuter. Med bruttotid menas summan av den självuppskattade tiden för användning av enskilda medier och måttet tar inte hänsyn till att man kan använda olika medier samtidigt, till exempel lyssna på musik medan man läser en tidning eller använder internet.

I Mediebarometern redovisades tiden för användning av traditionella medier online fram till och med 2013 som en del av tiden för internet. Från och med 2014 redovisar huvudpublikationen de traditionella medierna och onlinemedierna tillsammans och redovisningen är uppdelad i medier för rörlig bild, ljudmedier, textmedier, sociala medier och annan internet-användning. Månadens tabell för juni redovisar de traditionella medierna på det gamla sättet, det vill säga den samlade bruttotiden för användning av traditionella medier online redovisas som en del av tiden  för internet.

Beräknad medieanvändning i tid fördelad på olika medier och kanaler i befolkningen 9-79 år 2014 (procent)

 

 

Figuren är en beräkning där Mediebarometerns bruttotid för radio och tv fördelats på grundval av uppgifter från räckviddsstudier för respektive medium 2014. Källor: TNS Sifo (radio, bearbetning), MMS (tv).

 

Månadens tabell maj 2015: Reklam

Mediebarometern beräknas komma i slutet av maj. I väntan på publikationen presenterar vi i månadens tabell andelen som tar del av reklam i reklambärande medier.

Andel som tagit del av reklam i olika medier i befolkningen 9 till 79 år en genomsnittlig dag 2014 (procent)

OBS 1: Jämförelsen mellan andelen som tar del av olika medier respektive reklam i dessa är att betrakta som en enkel kvantitativ jämförelse och säger inget om reklambudskapens kvalitet.

Obs 2: Frågan om reklam lyder ”Tog du del av reklam eller annonser i något av följande medier igår”

När det gäller andelen som tar del av reklam i olika medier en genomsnittlig dag speglar detta i huvudsak mediernas spridning. Av de medier som har störst räckvidd i befolkningen har även en hög andel tagit del av reklam. Till exempel: 37 procent av befolkningen tar del av reklam i svensk reklam-tv en vanlig dag och 55 procent ser på svensk reklam-tv. 31 procent  procent tar del av reklam i någon morgontidning och 57 procent läser en morgon-tidning. Skillnaderna mellan ett medies räckvidd och andelen som tar del av reklam i samma medium är förhållandevis stora för samtliga medier, undantaget är kommersiell radio, där andelen som tagit del av reklam nästan är lika hög som andelen lyssnare.

Är du nyfiken på äldre data kan du titta på våra statistiksidor. Här finns en tidsserie på andelen som använder reklam i olika medier för åren 2004 till 2013 fördelat på kön, ålder och utbildning.

Välj region (Sverige), medietyp (alla medier (jämförande)), aspekt (användning ) och språk (skandinaviska) i menyerna. Tabellen är nedladdningsbar och visas i excelformat.

 

April 2015: Bokläsare

Trots en ökad tillgång till läs- och surfplattor samt mp3-spelare är läsning av tryckt bok fortfarande det i särklass vanligaste sättet att ta del av böcker på. Alternativa plattformar uppvisar fortfarande en låg andel läsare en genomsnittlig dag. 

Läsare  9-79 år en genomsnittlig dag 2010-2014 (procent)

Mars 2015: Mediedagen

Nordicom medverkar på MEG, Mediedagarna i Göteborg 5-6 mars, både med seminarier och monterprogram. Ny statistik från den kommande Mediebarometern 2014 presenteras torsdag 5 mars i vår monter H01:12 kl 12.00 samt fredag 6 mars kl 10.30. Ny statistik från Mediebarometern kommer också att presenteras torsdag 5 mars kl. 15:00 - 15:45 vid seminariet ”Har Sverige en mediepolitik?”, sal K1. I ett montersamtal fredag 6 mars kl 14.30 presenterar vi också ett urval tabeller med fokus på barn och unga mediekonsumenter.

Utmärkande för Mediebarometern 2014 är en påfallande stabilitet i det traditionella medielandskapet. Gamla medier ersätts inte med nya, däremot ökar användningen av nya plattformar något samtidigt som användningen av sociala medier ligger kvar på samma nivå som 2013.

Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 2014 (procent)

De förhandsdata som presenteras i vår monter H01:12 kommer att läggas ut som pdf torsdag 5 mars.

Förhandsdata från Mediebarometern 2014

Hela Mediebarometern 2014 publiceras i maj/juni som tryckt publikation.

Februari 2015: Play-tv

Mediebarometerns siffror första halvåret 2014 visar att andelen som har tittat på någon Play-kanal en genomsnittlig vecka är 38 procent - motsvarande siffra 2013 uppgick till 33 procent. Veckotittandet är högst bland 15 till 24-åringar och 25 till 44-åringar, 55 respektive 54 procent.

Anm: Siffrorna för 2014 avser första halvåret.

Januari 2015: Bio

En genomsnittlig månad går ca 30 procent av befolkningen på bio. Barn och ungdomar går trots ett ökat tittande på film via internet oftare på bio än andra åldersgrupper, ca 45 procent. Men det är också bland ungdomar mellan 15 och 24 år som en nedåtgående trend kan noteras.

En dryg femtedel (22 procent) av  befolkningen 65 till 79 år går på bio en genomsnittlig månad.  1995 låg andelen biobesökare för åldersgruppen  65 till 79 år på 3 procent.

Anm: Siffrorna för 2014 avser första halvåret.

December 2014: Surfplatta

I mars kommer de första resultaten från Mediebarometern 2014. Som vanligt presenteras de på Mediedagarna i Göteborg. I väntan på helårsstatistiken visar vi här nedan tillgången till surfplattor första halvåret 2014. Bland vuxna är tillgången högst i åldersgruppen 35–44 år med 69 procent. Bland barn 9-14 år är tillgången 77 procent, vilket är en ökning från 62 procent helåret 2013.

Månadens tabeller 2014

Här hittar du samtliga tabeller som publicerades 2014