Rapporter och seminarier

Foto från webbinariet om mediebarometer 2020

Bild: Karin Andén

Resultaten från Mediebarometern presenteras i en årlig huvudrapport. Rapporten lanseras i maj varje år vid ett webbsänt seminarium. Samtliga rapporter och seminarier om Mediebarometern görs fritt tillgängliga på våra publikationssidor. Där hittar du också presentationer, pressmeddelanden och annat extramaterial från respektive undersökningsår.