Rapporter och seminarier

 

Såhär får du använda Mediebarometern

  • Du får kopiera och sprida den statistik som finns i Mediebarometern. När du gör det ska källa alltid anges (t ex ”Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2018” eller på engelska ”Source: Nordicom-Sweden’s Media Barometer 2018”).
  • Om du gör egna bearbetningar av statistik ur Mediebarometern måste du ange det tillsammans med källangivelsen.

 

Utöver Mediebarometern som har återkommande utgivning presenteras kontinuerligt fristående statistik från undersökningen. Dessa tabellsammanställningar har ofta varit underlag på konferenser eller i andra sammanhang där Nordicom presenterat statistik. Ett urval av dessa presentationer finns tillgängliga för gratis nedladdning här.
 

2019


Mediebarometer 2018

Den 24 maj presenterades resultaten från Mediebarometern 2018 vid ett seminarium.

Seminariet spelades in och du kan ta del av det här>>

De olika presentationerna från seminariet.

Här kan du ta del av fakta och resultat från Mediebarometern 2018.

2018


Mediebarometer 2017

Ett urval av tabeller om unga och medier. Presenterade på ett seminarium 28 maj 2018.

Här kan du ta del av de första resultaten från Mediebarometern 2017.

 

2017


Mediebarometer 2016

"Från papper till pixlar – Mediala generationsklyftor"

 De första resultaten från Mediebarometern 2016 presenterades onsdagen 8 mars vid ett seminarium i Stockholm. Du kan ta del av statistiken här:

 

2016


Mediebarometer 2015

Ett särskilt frågeområde i Mediebarometern rör svenskarnas medievanor på internet. Ett urval sidor ur Mediebarometern 2015 med fokus på traditionella och nya medier på internet finns nu att ladda ned som pdf. 

Finnns det en plats för boken i det digitala medielandskapet – som papper eller som digital bok – eller slutar vi läsa böcker? Här kan du ladda ner ett urval av figurer och tabeller presenterade under bokmässan i Göteborg 22 september 2016.

Här kan du ta del av de första resultaten från Mediebarometern 2015.

 

2015


Mediebarometer 2014

Ett särskilt frågeområde i Mediebarometern rör svenskarnas medievanor på internet. Ett urval sidor ur Mediebarometern 2014 med fokus på traditionella och nya medier på internet finns nu att ladda ned som pdf.  (Tidigare Internetbarometrar finns att ladda ned här.)

 

2014


Mediebarometer 2013

- Vad innebär det att unga människor idag allt oftare hämtar nyheter via länkar på sociala medier, främst via Facebook. Det kompenserar inte för nedgången att hämta nyheter i traditionella medier.

  • Hanaholmens internationella yttrandefrihetsdag 8 december har fokus på offentlighet och yttrandeansvar samt på frågan om nyhetsmediernas relevans.  Professor Ulla Carlsson, Nordicom presenterar bland annat ett urval figurer ur Mediebarometern under ett seminarium på temat "Hur viktig är offentligheten? Har journalister och publik samma prioriteringar?"

 

A special Media Barometer report on young people and media use. This publication is a compilation of tables and figures of the developments in the young audience's relationship to public service media, commercial channels and the internet, especially social media. The publication was presented at the EBU conference Knowledge Exchange in Stockholm October 6 2014. 

A selection of tables presented by Professor Ulla Carlsson at the Global Media Forum: The Role of Media in Realizing the Future We Want For All. (26 August 2014, Bali Nusa Dua Convention Centre, Bali