NordMedia Network

Kollage forskare NordMedia Network
Foto: Gunnar Jönsson

 

NordMedia Network är en digital plattform för medieforskare. Plattformen fungerar som en kunskapsresurs som kopplar samman nordiska medieforskare från olika discipliner och gör nordisk medieforskning mer synlig och tillgänglig.
 
Den digitala plattformen innehåller en sökbar och fritt tillgänglig databas över nordiska medie- och kommunikationsforskare. Databasen är självrekryterande, vilket ger forskarna möjlighet att själva presentera sin pågående forskning och hitta samarbetspartners. Databasen kan även användas av journalister och andra utanför akademin som vill hitta medieexperter.

NordMedia Network drivs av Nordicom i samverkan med Institutt for informasjons- og medievitenskap vid Universitet i Bergen.

På NordMedia Network kan du också hitta konferenser, lediga tjänster och läsa om det senaste inom nordisk medie- och kommunikationsforskning.
 
NordMedia Network lanserades på NordMedia-konferensen i augusti 2019 och har i nuläget över 600 registrerade medlemmar.
 
Gå til NordMedia Network
 
För mer information kontakta chefredaktör och ansvarig utgivare Maarit Jaakkola, biträdande föreståndare på Nordicom, maarit.jaakkola@nordicom.gu.se
 
Urval av innehåll på NordMedia Network:

Följ NordMedia Network på sociala medier: