NordMedia-konferensen

Forskare presenterar på NordMedia-konferensen
Foto: Gunnar Jönsson
 
Nordicom samarrangerar vartannat år medieforskningskonferensen NordMedia tillsammans med de nationella forskarföreningarna i Norden. 
 
NordMedia har arrangerats sedan 1973 och vandrar mellan de fem nordiska länderna, så att respektive land är värd vart tionde år. 
 
Konferensen innehåller plenarsessioner, men den huvudsakliga tiden ägnas åt arbetet i de olika divisionerna och arbetsgrupperna. Konferensspråket är engelska.
 
NordMedia-konferensen har en webbsida på NordMedia Network.
 

Nästa NordMedia-konferens

NordMedia 2021 arrangeras i Reykjavik, Island, den 18-20 augusti 2021, med temat Crisis and Resilience: Nordic Media Research in the Frontline.

På grund av Covid-19-pandemin är årets konferens digital.