Fakturafrågor

Nordicom är en del av Göteborgs universitet och vi säljer inte något som kan betalas med mobil. Det enda vi säljer är böcker och de kan endast betalas med faktura.

Vi får många frågor från personer vars mobilräkning debiterats av ett företag med likande namn. Detta är inget vi ägnar oss åt. 

Vi hoppas du kan få hjälp av din operatör att identifiera företaget som debiterat dig.