Norges parlament, Stortinget.
Foto: Magnus Fröderberg, norden.org

Norska medieutredningar

På den här sidan hittar du länkar till norska statliga utredningar och dokument som har koppling till medier, digitalisering, demokrati och yttrandefrihet. Sammanställningen uppdateras en gång om året och innehåller utredningar från 1972 och framåt.

I sammanställningen nedan finns länkar till medierelaterade utredningar från serien Norges offentlige utredninger samt Stortingsmeldinger.

Norges offentlige utredninger, NOU:er, är utredningar som används för att ta fram politiska förslag som regeringen skickar till det norska parlamentet, Stortinget. Utredningarna publiceras av utskott eller arbetsgrupper som är tillsatta av regeringen eller något av departementen.

Stortingsmeldinger, eller Meld.St., är dokument som den norska regeringen skickar till Stortinget när de vill presentera ett ärende som inte kräver något beslut. Dokumenten blir ofta underlag för framtida propositioner som regeringen skickar till Stortinget.

Nedan hittar du länkar till medierelaterade NOU:er och Stortingsmeldinger från 2018 till 2022. Lite längre ner på sidan kan du ladda ner Nordicoms fullständiga sammanställning över medieutredningar i Norge från 1972 till 2022.

Norska medieutredningar 2018–2022

Här hittar du länkar till samtliga medierelaterade NOU:er och Stortingsmeldinger som publicerats mellan 2018 och 2022. Länkarna leder till den norska regeringens webbplats.

2022

En åpen og opplyst offentlig samtale Ytringsfrihetskommisjonens utredning
NOU 2022:9
Kultur- og likestillingsdepartementet

2020–2021

Barneliv foran, bak og i skjermen. Utvalg for beskyttelse av barn og unge mot skadelig medieinnhold - med særlig vekt på pornografisk og seksualisert innhold
NOU 2021:3
Kulturdepartementet

2018–2019

Mangfald og armlengds avstand – Mediepolitikk for ei ny tid    
Meld. St. 17 (2018–2019)
Kulturdepartementet

Sammanställning över medieutredningar i Norge 1972–2022

Här kan du ladda ner Nordicoms sammanställning över medieutredningar i Norge. Listan innehåller länkar till samtliga medierelaterade NOU:er som publicerats mellan 1972 och 2022 samt Stortingsmeldinger som publicerats mellan 1996 och 2022.

Hitta fler NOU:er och Stortingsmeldinger

Hitta fler NOU:er och Stortingsmeldinger på den norska regeringens webbplats.

Dokument som inte finns publicerade digitalt kan beställas i tryckt format på den norska regeringens webbplats.

Lagstiftningsprocessen i Norge

Du kan läsa mer om den norska lagstiftningsprocessen på den norska regeringens och Stortingets webbplatser.

Uppdaterad februari 2023