Nordiskt statistiknätverk

Nordicom strävar efter att bidra med kunskap om hela den nordiska regionen. Målet är att presentera mediefakta från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige med jämförbarhet i fokus. Till statistiken bidrar Nordicoms statistiknätverk, som alla följer medieutvecklingen i sina länder och publicerar nationell mediestatistik på webben och i olika rapporter.

Rapportering om mediernes udvikling i Danmark (Kulturministeriet)

Rapportering om mediernes udvikling i Danmark är Kulturministeriets årliga statistik- och analysrapport om den danska mediebranschen och danskarnas medieanvändning. Dessutom publiceras ett antal specialrapporter om medier i Danmark.

Kontakt: medieudviklingen@kum.dk

Statistikcentralen i Finland / Tilastokeskus 

Statistikcentralens mediestatistikservice presenterar mediestatistik online på engelska och finska. Här ingår också analyser av utvecklingen inom olika mediesektorer.

Statistikcentralens kulturstatistikservice innehåller statistik om böcker, bibliotek, film med mera.

Kontakt mediestatistik: Kaisa Saarenmaa, kaisa.saarenmaa@stat.fi

Hagstofa Íslands (den isländska statistikmyndigheten)

Den isländska statistikmyndighetens databas innehåller statistik om isländska medier på engelska och isländska.

Kontakt: Ragnar Karlsson, ragnar.karlsson@statice.is

medienorge

medienorges databas innehåller statistik om norska medier på norska och engelska.

medienorge publicerar även rapporten Medieåret. Medieutvikling i Norge: fakta og trender och rapporterar fortlöpande om medienyheter och nya rapporter på sin webb och genom ett nyhetsbrev via e-post.

Kontakt:
Nina.Bjornstad@infomedia.uib.no
Martine.Leknes@infomedia.uib.no

Nordicom, svensk mediestatistik

Nordicom samlar in och bearbetar svensk mediestatistik. Resultat och analys publiceras i rapportserien MedieSverige och i andra publikationer om den svenska mediemarknaden.

Nordicom genomför och publicerar även den årliga undersökningen Mediebarometern om medieanvändning i Sverige.

Kontakt:
ulrika.facht@nordicom.gu.se
karin.hellingwerf@nordicom.gu.se

Nordisk koordinator

Eva Harrie, eva.harrie@nordicom.gu.se