Danska medieutredningar

Christiansborgs slott i Köpenhamn.

Foto: Johannes Jansson, norden.org

På den här sidan hittar du länkar till danska statliga rapporter och andra offentliga dokument som har koppling till medier, digitalisering, demokrati och yttrandefrihet. Sammanställningen uppdateras en gång om året och innehåller dokument från 2000 och framåt.

Länkarna i sammanställningen leder till de olika typer av dokument som listas nedan, samt en del andra rapporter från utskott och arbetsgrupper som regeringen tillsätter.

  • Kommissionsbetænkninger är rapporter som skrivs av en expertgrupp innan regeringen tar fram ett lagförslag.
  • Regeringsudspil är förslag som regeringen lägger fram i bland annat förhandlingar och debatter. 
  • Politiske aftaler är texter som beskriver initiativ som olika politiska partier har kommit överens om.
  • Hvidbøger är djupgående rapporter som ges ut av regeringen eller en annan offentlig myndighet med syftet att informera parlamentet eller allmänheten om ett specifikt ämne eller fråga.

Nedan hittar du länkar till medierelaterade statliga dokument från 2016 till 2021. Lite längre ner på sidan kan du ladda ner Nordicoms fullständiga sammanställning över medieutredningar i Danmark från 2000 till 2021.

 

Danska medieutredningar 2016–2021

Här hittar du länkar till medierelaterade statliga dokument som publicerats mellan 2016 och 2021. Länkarna leder till Det Kgl. Biblioteks databas, den danska regeringens webbplats, alternativt webbplatsen för ansvarig myndighet eller ministerium.

2021

Delbetænkning II om gennemførelse af visse dele af direktivpakken New Deal for Consumers
Betænkning nr. 1577-2
Justitsministeriet

Delbetænkning I om gennemførelse af varedirektivet og direktivet om digitalt indhold (PDF, 3,77 MB)
Betænkning nr. 1576-1
Justitsministeriet

Mod et bedre samfund med tech-giganter
Hvidbog
Ehrvervsministeriet, Kulturministeriet

Towards a better social contract with big tech (Hvidbog tech-giganter engelsk version, PDF, 2,84 MB)
Hvidbog
Ehrvervsministeriet, Kulturministeriet

Telepolitisk aftale (tele og bredbånd)
Aftale
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Sociale mediers ansvar – skærpede krav til sociale medier og digital dannelse af børn og unge
Udspil
Erhvervsministeriet, Justitsministeriet, Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet

2020

Betænkning om ytringsfrihedens rammer og vilkår i Danmark: Afgivet af ytringsfrihedskommissionen : Del 2 (PDF, 5,80 MB)
Betænkning nr. 1573-2
Justitsministeriet

Betænkning om ytringsfrihedens rammer og vilkår i Danmark : Afgivet af ytringsfrihedskommissionen : Del 1 (PDF, 3,99 MB)
Betænkning nr. 1573-1
Justitsministeriet

2018

Aftale om Bredbånd og mobil i digital topklasse - Fremtidens telepolitik for hele Danmark
Aftale
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Bredbånd og mobil i digital topklasse - Fremtidens telepolitik for hele Danmark
Udspil
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Medieaftale 2019-2023 (inkl. tillægsaftaler)
Aftale
Kulturministeriet

Nye medier, nye vaner, nye tider - Regeringens udspil til ny medieaftale
Udspil
Kulturministeriet

Fremtidens danske indholdsproduktion. Udvalget om finansiering af dansk digital indholdsproduktion
Anbefalinger fra udvalg
Kulturministeriet

Filmaftale 2019–2023
Aftale
Kulturministeriet

Film till alle. Regeringens udspil til filmaftale 2019–2023
Udspil
Kulturministeriet

2017

Betænkning om Databeskyttelsesforordningen (2016/679) – og de retlige rammer for
dansk lovgivning : del II

Justitsministeriet
Betænkning nr. 1565-2

Betænkning om Databeskyttelsesforordningen (2016/679) – og de retlige rammer for dansk lovgivning : del I – bind 2
Justitsministeriet
Betænkning nr. 1565-1-2

Betænkning om Databeskyttelsesforordningen (2016/679) – og de retlige rammer for dansk lovgivning : del I – bind 1
Justitsministeriet
Betænkning nr. 1565-1-1

Rapport fra Blankmedieudvalget
Anbefalinger fra udvalg
Kulturministeriet

2016

Public service de næste 10 år: rapport fra Public service-udvalget
Anbefalinger fra udvalg
Kulturministeriet og Public service-udvalget

 

Sammanställning över medieutredningar i Danmark 2000–2021

Här kan du ladda ner Nordicoms sammanställning över medieutredningar i Danmark. Listan innehåller länkar till medierelaterade statliga dokument som publicerats mellan 2000 och 2021.

 

Hitta fler statliga dokument

I Det Kgl. Biblioteks databas och på Det Administrative Biblioteks webbplats kan du hitta fler statliga rapporter och andra dokument.

På den danska regeringens webbplats hittar du en fullständig lista över regeringspublikationer och avtalstexter.

På det danska kulturministeriets webbplats hittar du medieavtal och andra publikationer från ministeriet.

På det danska filminstitutets webbplats hittar du samtliga danska filmavtal.

 

Läs mer om lagstiftningsprocessen i Danmark

Du kan läsa mer om den danska lagstiftningsprocessen hos det danska parlamentet, Folketinget.

 

Uppdaterad mars 2022