Vad händer med den svenska mediebranschen?

06 nov 2013

Den svenska mediemarknaden genomgår just nu en omfattande förändringsprocess. Medieföretag som under decennier har redovisat stora vinster går med förlust, samtidigt som helt nya aktörer, ofta med internet som enda plattform, skördar stora framgångar. Framtiden för flera av de traditionella svenska nyhetsmedierna tycks mycket oviss.

Utvecklingen på mediemarknaden har inte bara betydelse för de svenska medieföretagen. Den ställer också frågor om mediernas roll i demokratin. Vem ska betala för den informerande och granskande nyhetsjournalistiken när pengarna från publiken och annonsörerna minskar?

Forskningscentret Nordicom vid Göteborgs universitet har i femton års tid haft uppdraget att följa utvecklingen inom mediebranschen. I rapporten Den svenska mediemarknaden 2013 görs en omfattande analys av de svenska medieföretagen, med uppgifter om ekonomiska resultat, marknadsandelar och ägarförhållanden. Rapporten är skriven av professor Staffan Sundin.

För ytterligare information:

Staffan Sundin   Staffan.Sundin@nordicom.gu.se

Jonas Ohlsson    Jonas.Ohlsson@nordicom.gu.se

Den svenska mediemarknaden 2013  kan beställas via Nordicoms hemsida http://www.nordicom.gu.se  eller Anne.Claesson@nordicom.gu.se