Tidskriften Nordicom-Information öppnar upp kommunikationen

Öppen kommunikation har blivit populärt inom såväl akademin som mediebranschen och myndigheter. Inför vårens nummer av tidskriften Nordicom-Information, med temat öppenhet i kommunikation, öppnar tidskriften upp sin produktionsprocess och bjuder in alla som vill att följa numrets utveckling eller komma med idéer och input. 

I nästa nummer av tidskriften Nordicom-Information som kommer ut i slutet av maj granskas vad det mycket använda begreppet öppenhet egentligen innebär – teoretiskt, praktiskt och konkret. För att följa temat kommer numret också förverkligas enligt principer av öppenhet.

- Vi kommer att öppna produktionsprocessen och välkomnar alla som är intresserade att läsa våra öppna dokument, kommentera våra idélistor eller bara följa numrets utveckling via Instagram, säger Maarit Jaakkola, en av tidskriftens redaktörer. 

Öppenhet ur olika perspektiv
Numret kommer att granska öppenhet ur flera olika perspektiv och fokusera på hur öppenhet i kommunikationen kan bidra till ett öppet samhälle. Bland annat kommer öppenhet i myndighetskommunikation, journalistik och medier, företagskommunikation och som strategi i olika samhällssektorer att diskuteras. Artiklarna undersöker till exempel nordiska exempel på öppen myndighetskommunikation, hur öppenhet har bidragit till ökad journalistisk kvalité och vilka fallgropar som kan finnas i öppen företagskommunikation.

Dessutom kommer öppen vetenskap, öppna metoder i grävande journalistik och i så kallade ”Community Arts”-projekt samt individuella perspektiv att analyseras närmare.

Följ med i processen
För att följa med i processen och lämna kommentarer eller bidra med idéer välkomnas du att följa numrets utveckling på någon av följande platser: 

Självklart kan du också presentera idéer privat genom att maila redaktören Maarit Jaakkola: maarit.jaakkola@nordicom.gu.se

 

För mer information
Nordicom-Information är en akademisk tidskrift med nordiskt fokus för alla som är intresserade av medier och kommunikation. Artiklarna skrivs på uppdrag men förslag på teman och skribenter är varmt välkomna. Artiklarna skrivs på svenska, norska, danska och engelska.

För mer information kontakta redaktören Maarit Jaakkola: maarit.jaakkola@nordicom.gu.se, 0766- 18 12 20, Twitter @maaritjii.