Syftet med dagens reklam är att uppfattas som allt annat… än just reklam!

22 sep 2017

För första gången finns nu en bok som diskuterar dold reklam riktad mot barn utifrån olika perspektiv: forskarens, journalistens och branschens och inte minst barnens. I den nya antologin Marknadsmässig kurragömmalek? Barn, unga och dold reklam som ges ut i ett samarbete mellan Nordicom och Statens medieråd, presenterar 11 artikelförfattare sin syn.

Var tredje tillfrågat barn tycker att reklam är okej, samtidigt finns en reklamtrötthet som skapat nya dolda, marknadsföringsvägar. Vad vet vi egentligen om dess effekter på barn? Kan kunskap ge skydd mot påverkan?

  - I dag är det ofta unga tjejer som får vara ansiktet utåt och sköta reklamproduktionen åt annonsörer och influencer-bolag. Typiskt sett ägs dessa företag av medelålders män som kapitaliserar på tjejernas innehåll, säger en av artikelförfattarna Gustav Martner, digital expert, utifrån sin egen kartläggning.

”Influencers” ökade med 40 procent
En typ av dold marknadsföring som växer kraftigt är den som sker via en social medieprofil där innehållet är mer personligt än redaktionellt.

  - Mellan 2015 och 2016 ökade influencer marketing med 40 procent. Innehållet ska upplevas som någons personliga rekommendation, vilket gör det svårt att uppfatta som marknadsföring, säger Ulf Dalquist, forskningschef vid Statens medieråd.

Den nya boken är tänkt att fungera som ett diskussionsunderlag till utredningen Ett reklamlandskap i förändring, som på regeringens uppdrag ser över konsumentskyddet och föreslår ändringar för att stärka detta. Utredningen ska redovisas under januari 2018.

Överraskande enighet
Fler exempel på frågeställningar i antologin är forskning om dold reklam från 1900-talet till idag, de många och förvirrande begreppen, att samma lagar och regler gäller såväl stora mediehus som en 13-årig bloggare samt barns och ungas egen syn på reklam online.

  - Det har varit angeläget att få med både kritiker och tillskyndare i antologin. Trots deras motstridiga intressen kunde vi se en enighet kring behovet av tydligare regler i stort, säger Ingela Wadbring, föreståndare vid Nordicom.

Boken presenteras vid ett seminarium under Mediedagarna i Göteborg (Meg) onsdag 27 september men finns redan nu tillgänglig att ladda ner digitalt hos Nordicom:
http://www.nordicom.gu.se/sv/publikationer/marknadsmassig-kurragommalek

 

För mer information:
Mia Jonsson Lindell, kommunikatör Nordicom tfn: 076 618 66 22
e-post mia.jonsson.lindell@gu.se

Ingela Wadbring, föreståndare Nordicom tfn: 070 333 27 16
e-post ingela.wadbring@nordicom.gu.se

Ulf Dalquist, forskningschef Statens medieråd. tfn: 08 665 14 66,
e-post ulf.dalquist@statensmedierad.se

 

Övrig information
Antologin Marknadsmässig kurragömmalek? Barn, unga och dold reklam ges ut i ett samarbete mellan Nordicom och Statens medieråd.

Nordicom är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet, vid Göteborgs universitet. Med utgångspunkt i den akademiska forskningen insamlar, bearbetar och förmedlar Nordicom kunskap till olika brukargrupper i Norden, Europa och övriga världen. Mer om Nordicom: www.nordicom.gu.se

Statens medieråd är en myndighet som följer medieutvecklingen och som ska verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Mer om Statens medieråd: www.statensmedierad.se