Om 70 år blir nyhetsmedierna jämställda

23 nov 2020

Ett nytt och enklare sätt att mäta jämställdheten i nyhetsmedierna i världens alla länder har tagits fram av en grupp forskare på Göteborgs universitet. Jämställdheten i nyhetsmedierna ökar, men det går långsamt. Det visar en ny studie som publiceras av Nordicom vid Göteborgs universitet. Analyser av data från 123 länder visar att det kan dröja många decennier innan vi når full jämställdhet i nyheterna på en global nivå.

Det är färre kvinnor än män i nyheterna i nästan alla världens länder och ökningen går långsamt, från 17 till 24 procent kvinnor under perioden 1995–2015. I den nya studien från institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) som publiceras av Nordicom vid Göteborgs universitet analyseras varför och vilka konsekvenser kvinnors underrepresentation i medierna får för global utveckling. I studien har en grupp internationella forskare analyserat jämförbara data från länder i alla delar av världen mellan åren 1995 och 2015.

Ett nytt jämställdhetsindex
För att veta om det sker några framsteg på jämställdhetsområdet krävs bra mätinstrument och tillförlitliga data. Forskarna bakom studien har därför tagit fram ett nytt och enkelt sätt att mäta hur jämställt nyhetsinnehållet är. Det nya mätverktyget, Gender Equality in the News Media Index (GEM-I), mäter aspekter av jämställdhet i nyheterna och kan appliceras på alla former av nyhetsmedier: tv, radio, tidningar och online.

− Indexet mäter kvinnors närvaro, ämnen och roller i nyheterna och är så enkelt att använda att vilken redaktion som helst skulle kunna använda sig av indexet, och sedan jämföra med den globala statistik vi sammanställt, säger Monika Djerf-Pierre, professor i journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet.

Fortfarande saknas dock jämförbar, könsuppdelad statistik om medier från flera länder. Det gäller framför länder med bristande jämställdhet och pressfrihet.

Långsam utveckling
Baserat på data från den undersökta 20-årsperioden visar indexet att nyhetsmedierna blir jämställda först om 70 år, räknat från 2015. Det finns samtidigt stora skillnader mellan länder och regioner när det gäller hur kvinnor och män skildras i nyhetsmedierna. Störst ökning av jämställdheten i nyheterna har skett i Latinamerika och USA, medan länder i Mellanöstern och Asien har haft en marginell utveckling bort från mansdominerade nyheter.

− Jämställdheten går framåt i nyheterna i världen, men det går långsamt. Kvinnors status i samhället, i ekonomin mer än i politiken, mediefrihet och andel kvinnor i journalistkåren är avgörande faktorer för en positiv utveckling, säger Monika Djerf- Pierre.

Medievärlden mindre jämställd än den ”verkliga världen”
I studien har forskarna också jämfört hur medievärlden står sig i förhållande till jämställdheten i samhället i stort. Resultaten visar att nyhetsmedierna inte återspeglar de faktiska framsteg som gjorts vad gäller jämställdheten i samhället som helhet.

Kvinnliga politiker är till exempel generellt underrepresenterade i nyheterna i förhållande till hur många de faktiskt är. Det är också ett stort glapp i ekonomijournalistiken när det gäller att skildra kvinnors arbetsliv.

− Nyhetsmedierna är knappast drivande när det gäller jämställdhet, snarare fungerar nyhetsvärderingen ofta som en bromskloss, säger Maria Edström, docent i journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet

Hela studien är publicerad  i boken ”Comparing Gender and Media Equality Across the Globe: A Cross-National Study of the Qualities, Causes, and Consequences of Gender Equality in and through the News Media” och finns att ladda ner digitalt eller förhandsbeställa som tryckt exemplar här: https://www.nordicom.gu.se/sv/publikationer/comparing-gender-and-media-equality-across-globe

Mer information:
Nordicom är ett nordiskt centrum för medieforskning vid Göteborgs universitet. 

Projektet “Comparing gender and media equality across the globe. A cross-national study of the qualities, causes and consequences of gender equality in and through the news media” är finansierat av Vetenskapsrådet och är ett samarbete mellan en svensk forskargrupp och flera internationella partners.

Konstruktionen av jämställdhetsindexet the GEM-Index finns utförligt beskrivet i kapitel 2 i boken och ingår som en variabel i det öppet tillgängliga datsetet the GEM dataset som lanseras samtidigt som boken: https://www.gu.se/en/research/gemdataset

Kontakt:

  • Monika Djerf-Pierre, professor i journalistik, medier och kommunikation vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet, mobil: +46 70 860 62 66, e-post: monika.djerf-pierre@jmg.gu.se
  • Maria Edström, docent i journalistik, medier och kommunikation vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet, mobil: +46 70-370 48 79, e-post:maria.edstrom@gu.se
  • Mathias, Färdigh (ansvarig för GEM datasetet) universitetslektor i journalistik, medier och kommunikation vid Institutionen för Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet, mobil: +46 70-300 01 85, e-post: mathias.fardigh@jmg.gu.se

Kontaktuppgifter till alla författare hittas i slutet av boken.

 

Mia Jonsson Lindell
Kommunikatör
Tel: 076–618 66 22
E-post: mia.jonsson.lindell@gu.se 

 

Pressbilder 

Monika Djerf-Pierre - ladda ner högupplöst bild i färg (fotograf: Johan Wingborg)

Maria Edström - ladda ner högupplöst bild i färg (fotograf: Johan Wingborg)