Medieföretagen är männens värld

26 feb 2018

Källor: Nordicom (primary source www.mediadb.eu

Ledningen för världens 100 största internationella medieföretagen domineras av män. Trettio av företagen saknar helt kvinnor i den högsta ledningen, och i Norden ser det inte bättre ut, det visar ny statistik samanställd av Nordicom. 

Nordicom har kartlagt män och kvinnor i VD-position, befattningar i högsta ledningen och i styrelser, baserat på en lista över världens 100 största medieföretag som publiceras av the Institute of Media and Communications Policy i Tyskland. Resultatet visar en betydande brist på kvinnor i ledande positioner hos alla 100 företag.

Män dominerar på höga nivåer
Kartläggningen indikerar att skillnaden mellan könen är stor. Den manliga dominansen sträcker sig över nationsgränser och är synlig i alla typer av medieföretag. I genomsnitt består 80 procent av styrelserna av män, 17 procent av ledande befattningar innehas av kvinnor och bara sex av företagen på topp 100-listan har en kvinnlig VD.

 - En ledning som endast består av män tyder på ett ensidigt ledarskap. Inte enbart för att deras produkter och tjänster riktar sig till både män och kvinnor, utan också för att de förmodligen missar viktig kompetens, säger Maria Edström, en av forskarna bakom data.

Norden sticker inte ut
Trots att de nordiska länderna toppar internationella jämställdhetsindex verkar könsfördelningen i medieföretagen inte ha följt med i utvecklingen, räknat på de sex mediekoncerner som finns med på topp-100-listan. Till exempel består svenska Spotifys högsta ledning till 86 procent av män och hos norska Schibsted återfinns bara 20 procent kvinnor i företagets högsta ledning.

Källor: Nordicom (primary source www.mediadb.eu

 - Det finns sex företag på listan med huvudkontor i Norden och de är Nordens största mediekoncerner. Tyvärr har inte mycket hänt på ledningsnivå sedan vi för fyra år sen studerade jämställdhet i olika mediebranscher i Norden, säger Ulrika Facht vid Nordicom och syftar på projektet som resulterade i publikationen Making Change.

 Kartläggningen visar inget tydligt mönster baserat på företagets geografisk plats, men asiatiska företag tenderar att vara mer mansdominerade, både i den högsta ledningen och i styrelserna.

 Företagen som kartläggs har huvudkontor i 21 länder: USA, Mexiko, Japan, Nederländerna, Kina, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Kanada, Sydafrika, Brasilien, Italien, Sverige, Indien, Norge, Finland, Spanien, Danmark, Portugal, Schweiz och Belgien.

 

Ladda ner faktabladet med statistiken (pdf) 

Ladda ner faktabladet med statistiken och nordiskt appendix (pdf)

Ladda ner hela topp 100 listan med könsuppdelade data på VD, högsta ledningen och styrelsemedlemmar (Excell) 

 

För mer information

  • Maria Edström, fil. dr, JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet, Sverige, 031-786 4992 , maria.edstrom@jmg.gu.se
  • Ulrika Facht, Medieanalytiker, Nordicom, Göteborgs Universitet, Sverige, 031-786 13 06, ulrika.facht@nordicom.gu.se

 

Övrig information
Nordicom är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet, vid Göteborgs universitet. Med utgångspunkt i den akademiska forskningen insamlar, bearbetar och förmedlar Nordicom kunskap till olika brukargrupper i Norden, Europa och övriga världen.

Datainsamlingen är gjord av: Maria Edström (JMG, Göteborgs Universitet), Ulrika Facht (Nordicom, Göteborgs Universitet), Greta Gober (Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo), Gunilla Ivarsson (IAWRT – International Association of Women in Radio and Television, Suzanne Moll (mediekonsult, Köpenhamn).

Mia Jonsson Lindell
Kommunikatör
Tel: 076–618 66 22
E-post: mia.jonsson.lindell@gu.se