Jonas Ohlsson ny föreståndare vid Nordicom

Jonas Ohlsson blir ny föreståndare för kunskapscentret Nordicom, som sedan 1970-talet har följt och dokumenterat medieutvecklingen i Sverige och Norden. Ohlsson har under de senaste åren arbetat som forskare vid Nordicom och som undersökningsledare vid SOM-institutet.

Det blir medieforskaren Jonas Ohlsson som tar över föreståndarskapet för det nordiska kunskapscentret Nordicom vid Göteborgs universitet. Ohlsson ersätter Ingela Wadbring som slutade sin anställning vid årsskiftet. Han kommer närmast från en tjänst som forskare vid Nordicom och har huvudsakligen arbetat med frågor som rör mediebranschens ekonomiska utveckling och villkor. 

– Efter fem år vid Nordicom är det här en organisation som ligger mig mycket varmt om hjärtat. Det här blir en stor utmaning, men också något jag ser fram emot väldigt mycket. Ägnar man sig åt nordisk medieforskning så är det här ett av de finaste och viktigaste jobben man kan få, säger Jonas Ohlsson.

Jonas Ohlsson är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg och docent i medie- och kommunikationsvetenskap.

Kunskapsförsörjningen i fokus
I snart fyra decennier har Nordicom haft som uppgift att samla in och förmedla kunskap och forskning om mediernas roll i de nordiska länderna. Nordicom fungerar idag som ett samarbetsorgan till Nordiska ministerrådet. Till verksamheten hör bland annat den stora Mediebarometer-undersökningen, som mäter svenskarnas medievanor.

Som ny föreståndare har Jonas Ohlsson som ambition att ytterligare stärka Nordicoms ställning som kunskapsförsörjare på medieområdet.

– Nordicom är en av de äldsta organisationerna av sitt slag, men frågan är om uppdraget har varit mer relevant än nu. I en tid när mediernas inflytande över våra liv knappast kan överskattas och när mediefrågor ligger högt på den politiska agendan är behovet av en systematisk och pålitlig kunskapsförsörjning kring mediernas betydelse mycket stort. Här har Nordicom som oberoende och forskningsbaserat kunskapscenter en viktig roll att spela, säger Jonas Ohlsson. 

 

För mer information, kontakta:
Jonas Ohlsson, föreståndare, telefon: 031–786 61 25, e-post: 
jonas.ohlsson@nordicom.gu.se

 

Mia Jonsson Lindell
Kommunikatör
Tel: 076–618 66 22
E-post: mia.jonsson.lindell@gu.se