Dagspressen håller ställningarna i ett allt mer digitaliserat medielandskap

29 maj 2020

Under 2019 läste två av tre svenskar en dagstidning en genomsnittlig dag. Huvuddelen av läsningen skedde via nätet förutom i de äldre åldersgrupperna där den tryckta tidningen fortfarande dominerade. Det visar 2019 års Mediebarometer, genomförd av Nordicom vid Göteborgs universitet.

Det svenska medielandskapet är ett av världens mest digitaliserade, och globala nätjättar som Facebook, Youtube och Netflix utgör idag tuffa konkurrenter till de svenska medieföretagen. Det gäller inte minst dagspressen som under en lång rad år har tappat mark på annonsmarknaden och redovisat fallande intäktsnivåer.

De svenska medieanvändarna har dock inte lämnat dagstidningen bakom sig. Nya resultat från den årliga undersökningen Mediebarometern visar att 64 procent av befolkningen 9 till 79 år läste en dagstidning en genomsnittlig dag 2019.

Starkast ställning hade dagstidningen i åldersgruppen 65 till 79 år. I den gruppen var det också flest som läste en papperstidning. I övriga åldersgrupper var de digitala läsarna i majoritet.

− På samma sätt som för i princip alla medier finns det i dag stora skillnader i användningen mellan olika åldersgrupper. För dagspressen kvarstår den stora utmaningen i att också locka till sig de yngre medieanvändarna, samtidigt som man inte har råd att tappa de äldre. Detsamma gäller för public service, säger Jonas Ohlsson, medieforskare och föreståndare vid Nordicom.

Rörlig bild mest populärt

När det gäller medieanvändningen i stort var rörlig bild den mest populära medieformen. En genomsnittlig dag 2019 tittade 90 procent av befolkningen på tablålagd eller strömmad tv, webb-tv, videoklipp på nätet eller inspelad film. 79 procent använde sociala nätverkstjänster som Facebook och Snapchat och 73 procent lyssnade på radio.

− Strömmad tv, med Netflix i täten, närmar sig snabbt linjär tv när det gäller den dagliga räckvidden hos befolkningen som helhet. Bland unga vuxna är det dock videodelningstjänsten Youtube som är den mest populära plattformen för rörlig bild, säger Ulrika Facht, medieanalytiker vid Nordicom.

Ökad nyhetsanvändning under pandemin

Mediebarometern 2019 avslutades några månader före coronapandemins utbrott. Årets rapport säger därför ingenting om hur medieanvändningen förändrats till följd av dagens oroliga läge.

− Preliminära siffror från 2020 års undersökning som vi arbetar med just nu pekar dock på ett uppsving för dagspressen som ett resultat av den pågående pandemin. Under den här mycket speciella våren har vi sett tydliga tecken på en ökad efterfrågan på professionell journalistik, och vid sidan av public service är landets dagstidningar den viktigaste källan för den sortens information, säger Jonas Ohlsson.

Om Mediebarometern 2019

Mediebarometern är en årlig undersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Undersökningen har genomförts sedan 1979 och det gör Mediebarometern till den äldsta studien i sitt slag i världen. Resultaten i 2019 års undersökning bygger på svar från omkring 6 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 79 år.

Mediebarometern genomförs av Nordicom vid Göteborgs universitet i samverkan med Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Myndigheten för press, radio och tv, Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio.

Rapporten Mediebarometern 2019 finns att ladda ner gratis från Nordicoms webbplats.

Webbinarium 29 maj

Den 29 maj kl. 13 presenterar Nordicom de viktigaste resultaten från Mediebarometern 2019 vid ett webbinarium. Utöver huvudresultaten kommer även aktuella analyser om medieanvändning att presenteras, samt preliminära resultat från Mediebarometern 2020 för att ge en inblick i medieanvändningen under coronapandemin.

Kontakt