Pressmeddelanden

13 nov 2014

Det stora forskningsprojektet EU Kids Online år 2006-2014 – om möjligheter och risker för barn på internet – summerar resultaten i en slutlig, interaktiv rapport, "EU Kids Online – Findings, methods, recommendations"

24 jun 2014

Allt mer tid ägnas åt såväl traditionella som sociala medier på nätet men samtidigt ökar de digitala klyftorna

29 jan 2014

Analysis of data compiled by national film institutes in the Nordic countries shows that the film industry in the region is still dominated by men: