Pressmeddelanden

07 maj 2012

Smarta telefoner bidrar till ökad användning av Facebook och datorspel. Närmare 60 procent av dagens ungdomar har en smart mobiltelefon och de använder den främst till, förutom vanliga telefonsamtal och sms, att kommunicera via Facebook och e-post samt spela spel.

07 mar 2012

Internet slår inte ut traditionella medier hos de unga. I det närmaste alla barn och ungdomar i åldrarna 9 till 24 år i Sverige använder internet. De flesta använder internet dagligen, ju längre tid ju äldre de är.