Pressmeddelanden

18 maj 2011

Användningen av sociala medier ökar: Åtta av tio ungdomar använder sociala medier en vanlig dag vilket leder till minskad läsning av böcker och lyssnande på radio.

Men skillnader mellan könen består: När unga män spelar datorspel läser unga kvinnor en bok eller bloggar.