Pressmeddelanden

För att prenumerera/abonnere på Nordicoms pressmeddelanden, mejla info@nordicom.gu.se, så lägger vi till dig på utskickslistan.

Pressinbjudan: Välkommen att anmäla dig till webbinariet om Mediebarometern 2020!

Den 27 maj presenterar Nordicom vid Göteborgs universitet resultaten från 2020 års Mediebarometer, den årliga undersökningen av den svenska befolkningens medievanor.

Färre annonsörer men fler prenumeranter för de nordiska nyhetsmedierna under pandemin

Coronapandemin har haft stor inverkan på de nordiska nyhetsmedierna. Samtidigt som annonsintäkterna har fallit kraftigt har intresset bland publiken för den professionella nyhetsbevakningen ökat. Flera nordiska medieföretag har rapporterat en rekordhög försäljning av digitala prenumerationer som en följd av pandemin. Det visar en ny rapport från Nordicom vid Göteborgs universitet.

Åldersdiskriminering vanligt i teknikbranschen

För den som vill göra karriär inom teknikbranschen spelar ålder en avgörande roll. Det visar en ny studie som publicerats av Nordicom vid Göteborgs universitet. I studien framkommer att äldre medarbetare antas vara mindre uppdaterade om den senaste tekniken och ha svårare för att bearbeta information och lära sig nya saker.