Pressmeddelanden

För att prenumerera/abonnere på Nordicoms pressmeddelanden, mejla info@nordicom.gu.se, så lägger vi till dig på utskickslistan.

Pandemin ökade svenskens mediekonsumtion till sju timmar per dag

Svenskarna ägnade mer tid än någonsin åt medier under 2020, sammanlagt i snitt sju timmar per person. Under det första pandemiåret ökade också nyhetskonsumtionen och betalningsviljan för både underhållningsmedier och nyhetsmedier på nätet. Det visar 2020 års Mediebarometer, genomförd av Nordicom vid Göteborgs universitet.

Tydliga skillnader i hur nordiska journalister upplever sin yrkesroll och yttre påverkan

Svenska och danska journalister beskriver journalistrollen som bevakande i högre utsträckning än journalister från övriga nordiska länder. Journalister från Norge och Island uppger sig ha minst erfarenhet av politisk påverkan och skiljer sig därmed från finländska journalister. Det visar en ny jämförande studie som publiceras av Nordicom vid Göteborgs universitet. 

Pressinbjudan: Välkommen att anmäla dig till webbinariet om Mediebarometern 2020!

Den 27 maj presenterar Nordicom vid Göteborgs universitet resultaten från 2020 års Mediebarometer, den årliga undersökningen av den svenska befolkningens medievanor.