Nyhetsarkiv

2016

2016-04
NYHET | 11 apr 2016

New reports on TV news and public service news

What is happening to television news front coverTwo new reports from the Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford, digs deeper into the future of television news and public service media and the challenges they currently face. Both reports are part of the Digital News Project and have Danish media reseacher Rasmus Kleis Nielsen as co-author.

NYHETSBREV | 6 apr 2016

Nytt nummer av Medietrender i Norden

Det nya numret av Medietrender i Norden går igenom flera nordiska mediemätningar. Stabilitet och fragmentering, samt ungdomars förändrade mediemönster, är några nyckelord.

NYHET | 6 apr 2016

Tittandet på on demand-tv ökar i Norden

Tittandet på rörliga bilder ökar i Norden. Det är resultatet av att tittandet på webb-tv stiger samtidigt som tittande på linjär tv är ganska stabilt. Men olika mätmetoder och begrepp gör nordiska jämförelser svåra.

NYHET | 6 apr 2016

Mediedagen 2015: stabilitet men webb-tv ökar

Den svenska befolkningens användning av medier 2015 visar på väldigt små förändringar jämfört med föregående år enligt Nordicoms undersökning Mediebarometern. Mediedagen domineras av tv, radio, dagstidningar och sociala medier.

NYHET | 4 apr 2016

Public service news and digital media

Can public service news organisations stay competitive in a digital environment? A new Reuters Institute report shows that while some public service news organisations in Europe – notably the BBC in the UK and Yle in Finland – have invested heavily and are navigating the challenges brought by digital media well, others are struggling to adapt.

NYHET | 4 apr 2016

Media Pluralism Monitor Report 2015

The Media Pluralism Monitor aims to assess the risks to media pluralism in the EU countries. The 2015 results for Finland and Sweden, the two Nordic countries included in the study, show a generally good state for media pluralism, but with warning signs due to a concentration in media ownership. 

PUBLIKATIONER | 4 apr 2016

Nordicoms böcker gratis online

Ett av de uppdrag Nordicom har från såväl Nordiska ministerrådet som svenska kulturdepartementet är att publicera statistik och analyser inom medieområdet. Därtill ska Nordicom publicera forskningsantologier inom relevanta områden. Vintern 2015/2016 öppnade vi upp för gratis nedladdning av de flesta publikationer som ges ut.

Nordicom Review | 1 apr 2016

Nordicom Review - Online First

Nordicom Review har genomgått en omfattande utveckling sedan den startade 1980. Från att ha varit ett forum för nordiska forskare att nå ut med sin forskning, är den idag en vetenskaplig tidskrift bland andra vetenskapliga tidskrifter inom området. För att bättre möta forskarnas krav, lanseras nu publicering online first.

2016-03
Projekt | Sverige | 31 mar 2016

Mediehistoriska stipendier

Svensk Presshistorisk Förening stödjer och stimulerar medie- och presshistorisk forskning. Varje år delar föreningen ut ett eller flera mediehistoriska stipendier om 25 000 kronor vardera till forskare verksamma inom mediesektorn.

NYHET | 30 mar 2016

Stabilt radiolyssnande i Norden

Radiolyssnandet är stabilt i de nordiska länderna. 70-75 procent av nordborna lyssnar fortfarande på radio en genomsnittlig dag, de äldre lyssnar mer än de yngre och public service-radion står för den största delen av lyssnandet.  Det är några av resultaten från de officiella radiomätningarna 2015 i Norden.

NYHET | 24 mar 2016

Trends in Europe’s audiovisual markets

The European Commission has published a number of studies, prepared in order to provide background facts for the ongoing review of the AVMS Directive. The reports cover aspects such as trends in the audiovisual markets and the protection of minors, and are free to download.

NYHET | 24 mar 2016

Grönland: Tittar- och lyssnarundersökning 2015

Nio av tio grönländare tittar på tv dagligen eller nästan dagligen, medan drygt åtta av tio lyssnar på radio. Nästan alla tar del av public service-bolaget KNR:s utbud på tv, radio eller digitala tjänster. Det visar en tittar- och lyssnarundersökning för 2015.

EVENT | 16 mar 2016

Nordic Panel: Fighting Sexism and Hate Speech Online

Gender-based hate speech is a backlash and a threat to women’s presence in the public debate. That’s why sexism online is an issue of democracy. On March 18th, during an event at the UN Commission on the Status of Women, an expert Nordic panel will discuss the available strategies for combatting sexist online bullying.

NYHET | 14 mar 2016

Nordisk studie om ungas medievanor

Medieanvändningen blir alltmer fragmenterad och tydligast är trenden bland ungdomar. Nu visar en nordisk undersökning att förändringar i ungas medievanor följer samma mönster över hela Norden.

NYHET | 10 mar 2016

Hvordan går det med den kreative næringen i Norge?

Verdiskapningen i Norges kreative næringer økte totalt sett mellom 2008 og 2014, men mediebransjen peker seg ut i negativ retning. Det viser en kartlegging gjennomført av BI Centre for Creative Industries i samarbeid med konsulentselskapet Menon.

NYHET | 10 mar 2016

Kulturvanor i Sverige

Utbildning har stor påverkan på kulturvanorna, kvinnor är mer kulturaktiva än män och de yngsta åldersgrupperna är mest kulturaktiva som helhet. Det slår Myndigheten för Kulturanalys fast i en rapport om kulturvanor i Sverige.

NYHET | 10 mar 2016

Kultur 2015 – samlet dansk kulturstatistikk

Danmarks Statistik samler nu kulturstatistikken i én samlet publikation. Den giver en let tilgængelig oversigt over kulturområdet i Danmark og dækker over emner som biografer, biblioteker, medier, og mere.

2016-02
NYHET | 23 feb 2016

Tv-tittande i Norden 2015

Det  traditionella tv-tittandet i Norden är ganska stabilt totalt sett, men skillnaderna mellan olika grupper ökar. Yngre tittar mindre medan äldre tittar mer. Samtidigt ökar tittandet på online-tv, framför allt bland de unga. Det visar 2015 års tv-data från de nationella mätinstituten i de nordiska länderna.

Sidor