Nyhetsarkiv

2016

2016-11
NYHET | 3 nov 2016

Kartläggning: Moms på medier i Norden

De olika momsnivåerna för digitala och tryckta tidningar och böcker är under debatt. Norge avskaffade momsen på digitala nyheter i mars i år, men hur ser det ut i övriga Norden? Nordicom har kartlagt mervärdesskatterna för medier i de fem nordiska länderna.

NYHET | 1 nov 2016

Media & viestintä 3/2016

Media & viestintä är en av Finlands ledande tidskrifter om kommunikations- och medieforskning. Artiklarna skrivs i regel på finska men sammandrag på engelska ingår. Media & viestintä ges ut av den finländska forskarföreningen Mevi.

2016-10
Seminar | 31 okt 2016

Temamøde om Public Service-udvalgets rapport

På det fjerde og sidste temamøde om public service-mediernes rolle i den nye medievirkelighed, inviterer det danske Public Service-udvalg til debat om resultaterne af udvalgets rapport, der offentliggøres d. 7. november. Temamødet afholdes på Det Danske Filminstitut i København d. 16. november.

NYHET | 28 okt 2016

Hälften av världens befolkning har inte internet

Samtidigt som internet är en självklarhet för västvärlden saknar fyra miljarder människor tillgång till nätet. Island har högst andel internetanvändare i hela världen och Finland är störst på mobila bredbandsabonnemang. Allt enligt rapporten State of Broadband 2016.

NYHET | 27 okt 2016

Aviser sparar sig till vinst i Norge och Sverige

Tidningsbranschen är under press i Norge och Sverige. Reklamintäkterna fortsätter att rasa, och att dagspressen ändå hamnar på plus beror på kraftiga besparingar. Samtidigt går tv- och radiobranschen relativt bra. Det visar två rapporter om medieekonomi från den norska respektive svenska mediemyndigheten.

NYHET | 27 okt 2016

Rapport om det danske bogmarked 2016

Danskernes læservaner er overordnet stabile. Der udgives også mere litteratur end nogensinde i Danmark, og der er kommet flere nye forlag til. Det viser Bog- og Litteraturpanelets årsrapport for 2016.

NYHET | 26 okt 2016

Nytt nummer av Norsk Medietidsskrift

"Det er allment kjent at medieforskningen står i et spenn mellom humaniora og samfunnsvitenskapene og i økende grad også teknologivitenskapene og andre felt."
Det skriver Steen Steensen i siste nummer av Norsk Medietidsskrift.
Les artikeln om metodeproblem och andra artikler i det seneste nummer av Norsk Medietidsskrift.

NordMedia | 14 okt 2016

NordMedia 2017: Call for temporary working groups

NordMedia 2017 conference invites proposals for new temporary working groups to complete academic discussions around the conference theme Mediated Realities - Global Challenges.
Proposals for temporary working groups with contact information of chairs and vice chairs and no more than 300 word must be submitted before 14th November.

New publication | 7 okt 2016

Blurring the Lines

 

 

Blurring the lines focuses on challenges from the market to free speech and how free speech can be protected, promoted and developed when lines between journalism and advertising are blurred.

Editors: Maria Edström, Andrew T. Kenyon & Eva-Maria Svensson.

  

 

 

2016-09
NYHET | 29 sep 2016

Medieutredningar i Danmark och Sverige presenteras 7 november

Två nordiska medieutredningar presenterar snart sina slutrapporter, på samma dag. Det är Public service-udvalget i Danmark och Medieutredningen i Sverige som båda offentliggör sina förslag måndag 7 november.

Nordicom | 29 sep 2016

Möt Maarit Jaakkola – ny medarbetare på Nordicom

Nordicom välkomnar Maarit Jaakkola som ny kollega. Maarit ska bland annat vara redaktör för Nordicom-Information och ansvara för en årlig studie om mediernas innehåll. Med sig i bagaget har hon en bred erfarenhet som journalist, lärare och forskare i Finland.

NYHET | 24 sep 2016

Läser vi fortfarande böcker? Trender ur Mediebarometern

Under rubriken Läser någon längre?  presenterade Ulrika Facht och Karin Hellingwerf trender ur Mediebarometern på Bokmässan i Göteborg 2016. Här kan du ladda ner rapporten.

NYHET | 21 sep 2016

EU study: How do people access media content online?

A new Eurobarometer survey shows how 15- to 45-year-olds use the Internet to access media content. Finland, Denmark and Sweden top the league in using professional streaming services to access music, films and TV series online. Finland and Sweden rank high in reading digital news via newspaper websites or apps.

NYHET | 20 sep 2016

Extra medel till Mediebarometern

När den svenska regeringens budgetproposition för 2017 presenterades idag, fick Nordicom 500 000 kronor utöver det sedvanliga anslaget. Pengarna ska användas för att utveckla Mediebarometern.

Medieforskning | 16 sep 2016

Yttrandefrihet tema på Bokmässan

Sverige och Finland kan i år fira världens äldsta lagstadgade tryckfrihet, vilket också är tema för Bokmässan i Göteborg.
I yttrandefrihetens monter talar medieforskare bland annat om den akademiska tankens makt och sårbarhet.

Forskningsbiblioteker | Danmark | 16 sep 2016

Danmark får et samlet Nationalbibliotek

Den danske kulturminister Bertel Haarder samler per 1. januar 2017 Danmarks to største national- og forskningsbiblioteker – Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek – i én organisation under navnet Nationalbiblioteket. Statsbibliotekets nuværende direktør, Svend Larsen, skal stå i spidsen for det nye bibliotek, der vil bevare sin fysiske placering i Aarhus og København.

NYHETSBREV | 6 sep 2016

Nytt nummer av Medietrender i Norden

Norden blir alltmer mobilt, den smarta telefonen har blivit en självklar skärm, och vi läser alltmer nyheter online. Det visar det senaste numret av Nordicoms nyhetsbrev om den nordiska medieutvecklingen.

NYHET | 5 sep 2016

Nytt nordiskt kunskapscenter på kulturområdet

Nu etableras KNK, Kunskapscenter för Nordisk Kulturpolitik. Den svenska Myndigheten för Kulturanalys ansvarar för verksamheten, med Nordiska ministerrådet som uppdragsgivare. Att samordna och harmonisera nordisk kulturstatistik är en del i uppdraget.

2016-08
NYHET | 31 aug 2016

Förslag om NRKs finansiering

I Norge föreslår en expertgrupp att NRK i framtiden ska finansieras via enhushållsavgift, som bör bli plattformsneutral och omfatta både linjära och icke-linjära medietjänster.

NYHET | 31 aug 2016

Yle-skatten blir kvar i Finland

En parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp, med uppdraget att utvärdera den roll Yle ska spela på mediemarknaden, föreslår inga förändringar av den nuvarande finansieringen. Yle bör öka sina inköp från oberoende produktionsbolag men skatten ska vara kvar. 

Sidor