Nyhetsarkiv

2015

2015-12
NYHET | 22 dec 2015

Rapport om danskernes brug af nyhedsmedier

Ny kortlægning af hvordan danskerne bruger nyheder, viser blandt andet, at i modsætning til lande som Frankrig og Tyskland er tv ikke længere den vigtigste nyhedskilde for danskerne.

Forskningsbevilling | Danmark | 17 dec 2015

Ny forskning i politikeres brug af sociale medier

Det Europæiske Forskningsråd har netop bevilliget 11 millioner danske kroner til det danske forskningsprojekt Diplomatic Face-Work: Between Confidential Negotiations and Public Display, som ledes af Rebecca Adler-Nissen, Københavns Universitet.

NYHET | 15 dec 2015

Rapport om danskernes mediebrug på internettet

Kulturstyrelsen i Danmark sætter med to nye rapporter spot på borgernes mediebrug på internettet med særligt fokus på villigheden til at betale for medieindhold og på lysten til at debattere politiske emner på sociale medier.

NYHETSBREV | 14 dec 2015

New issue of European Media Policy newsletter

European Media Policy reports about policy developments at the European level, as well as some international news. Read the new issue here.

Från forskarföreningarna | Sverige | 10 dec 2015

FSMK-dagen och ämneskonferens

Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning (FSMK) inbjuder  medlemmar till FSMK-dagen och ämneskonferensen i Karlstad 18-19 maj.
Årets tema är Digitala metoder.

Call for paper | 7 dec 2015

Behind the Scenes? Ethnic Minorities in European Media Organizations

In a special issue of Nordicom Review, no. 1/2017, we invite proposals for papers addressing one of the most important, yet under-addressed issues in contemporary European media and communication research: the presence and role of ethnic minorities working within European media organizations.

Deadline for abstracts: January 30, 2016.

NYHETSBREV | 4 dec 2015

Nytt nummer av Medietrender i Norden

Nordens 25 största mediebolag, den ekonomiska utvecklingen på mediemarknaden i ett antal nordiska länder och aktuella medieutredningar i Norden är några ämnen som tas upp i Medietrender i Norden 3-2015. Medieanvändning samt böcker och bibliotek är två andra teman.

NYHET | 3 dec 2015

Media use in the EU countries

In a European comparison, the people of the Nordic countries are fairly avid radio listeners and readers of written press, but watch traditional TV at an EU average level or slightly less. As for Internet-related activities such as watching TV via the Internet, using online social networks or the Internet on the whole, the Nordics are at the top, according to the Eurobarometer surveys.

NYHET | 3 dec 2015

Aktuella medieutredningar i Norden

I de nordiska länderna pågår idag ett antal medierelaterade utredningar. I fokus är mediemarknaden och villkoren för dess aktörer, public service-mediernas roll och finansering samt hur mediepolitiken ska utformas för att stödja mediemångfald, yttrandefrihet och demokrati. 

NYHET | 3 dec 2015

Report on RÚV creates debate in Iceland

A report on RÚV, the Icelandic National Broadcasting Service, has been followed by a heated political debate. Both the opposition in Parliament and individuals within the media community have criticized the report, which is expected to serve as input in the ongoing discussions concerning a new service contract between RÚV and the State.

NYHET | 2 dec 2015

Ett sekel av svenska medieutredningar

I november publicerade den svenska medieutredningen sitt delbetänkande. Men att medier utreds är inget nytt. Nordicom har sammanställt en lista över offentliga utredningar på medieområdet som sträcker sig över mer än nittio år. Den visar att dagspress, public service och reklam är de områden som oftast varit föremål för utredningar.

NYHET | 1 dec 2015

Nordens 25 största mediebolag 2014

Fem nordiska mediebolag är betydligt större än övriga nordiska medieaktörer. I toppen ligger alltjämt svenska Bonnier. Avståndet ner till tvåan på listan, finska Sanoma, är dock mindre än tidigare. Högst lönsamhet av Nordens 25 största medieföretag hade det svenska telekombolaget Com Hem.

2015-11
NYHET | 30 nov 2015

Trender som påverkar morgondagens kulturvanor

   Med fokus på unga och äldre utforskar Myndigheten för Kulturanalys fem trender i dagens samhälle som kan få konsekvenser för kulturvanor och kulturpolitik på sikt.

NYHET | 27 nov 2015

Open access resources on media law in Europe

The  implementation of the Audiovisual Media Service Directive and the public service media remit are the subjects of two open access resources, recently launched by the European Audiovisual Observatory.

NYHET | 26 nov 2015

Finländskt tv-utbud 2014

Programutbudet i den finländska nationella marksända televisionen har ökat med sex timmar om dygnet. Reality-tv och utländsk fiktion är fortfarande de mest omfattande kategorierna i finländsk television, samtidigt som nyhetsutbudet har minskat. Det framgår av en rapport från Kommunikationsministeriet, som ändå visar på relativt obrutna trender sedan förra året.

Nordicom-Information | 26 nov 2015

Hets och hat online

Den digitala utvecklingen har inneburit enorma möjligheter att sprida budskap, kommunicera och bilda opinion. Men som så ofta finns det också en baksida. Detta nummer av Nordicom-Information handlar om trakasserier, hets och hat online.

Projekt | 25 nov 2015

Veien til frihet og offentlighet i Norden

Tilliten i åpne nordiske samfunn bygger på en utstrakt ytringsfrihet og andre offentlighetsretter, som forsamlings-, organisasjons- og religionsfrihet. En forskergruppe vil undersøke de historiske forutsetningene for fremveksten av ulike offentligheter i de nordiske landene.

Conference | 18 nov 2015

The Free Daily Press in Europe 1995-2015

The free daily newspaper was created in Scandinavian countries in the mid-1990s. Today it's part of the everyday life of millions of Europeans.
The Free Daily Press in Europe 1995-2015  is an event aimed to promote an indepth debate on this particular massmedium that has been circulating in cities for the past 20 years.

Abstracts must reach the scientific committee by 30 November 2015.

NYHET | 16 nov 2015

Svenskarna och internet 2015

Över 90 procent av den svenska befolkningen har tillgång till internet och i genomsnitt använder svensken internet tre timmar om dagen. Nästan åtta av tio använder sociala medier, alltfler tittar på film och tv på webben och även fler betalar för strömmade tjänster. Det framgår av rapporten Svenskarna och internet 2015 från Internetstiftelsen i Sverige.

Sidor