Nyhetsarkiv

2014

2014-12
Udbud | 22 dec 2014

Udbud af undersøgelser af det danske medielandskab

I forbindelse med ’Rapportering om mediernes udvikling i Danmark’ udbyder den danske kulturstyrelse i et frivilligt udbud en række forsknings- og udviklingsopgaver til eksterne parter.

Public Service | 18 dec 2014

Medieforskere udpeget som medlemmer af public service-udvalget

Den danske kulturminister, Marianne Jelved, har den 16. december udpeget medlemmerne af public service-udvalget, der er nedsat som en del af medieaftalen 2015-2018. Udvalget består af ti medlemmer, der alle har ekspertise inden for hver deres områder af medieverdenen. I udvalget er blandt andet lektor i medievidenskab ved Københavns Universitet, Henrik Søndergaard, tidligere generaldirektør for DR, Christian Nissen, samt Research Fellow ved University of Oxford, Rasmus Kleis Nielsen.

Journals | 16 dec 2014

Nya nummer av Nordicoms tidskrifter

Nu finns nya nummer av  Nordicoms tidskrifter.
Båda tidskrifterna är open access utan fördröjning.

Seminarie | 11 dec 2014

Öppenhet i Norden

Forskare, journalister, lärare och andra intresserade samlades på Hanaholmens kulturcentrum i Helsingfors för att diskutera yttrandefrihet i Norden i början av december

NordMedia | 10 dec 2014

Proposals Deadline 18 December

The biannual NordMedia conference is arranged by the Nordic media research associations in cooperation with Nordicom and the host university, this year by the University of Copenhagen.

An opening of a new division has now become possible. Researchers with no or limited affiliation to any of the 10 divisions may use this opportunity to establish their own arena for exchange of specialised knowledge in a specific field. Proposals should be e-mailed no later than December 18th.

Seminarie | 9 dec 2014

Offentlighet i Norden

Öppenheten i de nordiska länderna ser olika ut. Likaså myndigheternas datasäkerhet. Det berättade Oluf Jørgensen på Hanaholmens Yttrandefrihetsdag den 8 december 2014.

Nordicom Review | 9 dec 2014

Nordicom Review - new issue - open access

Nordicom Review, a refereed journal, provides a major forum for media and communication researchers in the Nordic countries. This semi-annual journal is addressed to the international scholarly community.

Publikation | 4 dec 2014

Media Innovations

Media Innovations. A Multidisciplinary Study of Change finns nu som gratis pdf.

NYHETSBREV | 3 dec 2014

Up-date on media policy developments in Europe

Nordicom's newsletter European Media Policy provides an up-date on policy developments at the European level. The December issue is now available for download.

2014-11
Conference | 26 nov 2014

NordMedia2015 - Call for Papers

NordMedia2015 invite you to submit abstracts for the 2015 conference under the theme Media Presence – Mobile Modernities. Deadline for submitting abstracts is February 25th, 2015. The conference accepts abstracts for full papers, extended abstracts, panel proposals and poster presentations.

NYHET | 25 nov 2014

Danskernes nyhedsbrug på de digitale medier

I en ny rapport undersøger lektor Rasmus Kleis Nielsen og professor Kim Schrøder danskernes digitale nyhedsvaner. Rapporten fastslår, at selvom danskernes nyhedsbrug bliver mere og mere digitalt, baseres det stadig mest på etablerede medier og hjemmesider.

NYHET | 25 nov 2014

Status for ytringsfriheten i Norge

ISFs forskere sammen med samarbeidspartnere fra Universitet i Oslo (IMK), FAFO, TNS Gallup, og advokat Jon Wessel Aas lanserer rapporten Status for ytringsfriheten i Norge i anledning avslutningskonferansen for prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge - Fritt Ords monitorprosjekt med en heldagskonferanse på Litteraturhuset.

NYHET | 25 nov 2014

Nedgång på den finska mediemarknaden

Värdet av mediemarknaden i Finland minskar. Nedgången 2012-2013 var cirka tre procent eller 150 miljoner Euro. Alla mediesektorer, med undantag för television och internetreklam, sjönk under året. Det visar Finska Statistikcentralens beräkningar av värdet på den finska mediemarknaden.

NYHET | 24 nov 2014

Tre rapporter om norsk tv-marknad

Här länkar vi till tre rapporter som behandlar den norska tv-marknaden, dess aktörer, finansiering, innehåll och uppdrag.

NYHET | 20 nov 2014

Medieåret 2013-2014. Medieutvikling i Norge

Medienorges nye rapport Medieåret 2013-2014 prøver å oppsummere de viktigste utviklingstrekkene som har gjort seg gjeldende i norsk mediesektor de siste to årene innen mediebruk, eierskap og medieøkonomi.

NYHET | 19 nov 2014

Nordisk statistisk årsbok 2014

Nordisk statistisk årsbok har publicerats för 52:a gången. Boken, som ges ut av Nordiska ministerrådet, innehåller en överskådlig statistik om livet och livsvillkoren i de nordiska länderna och belyser både likheter och skillnader.

NYHET | 17 nov 2014

Nordisk kulturstatistik på agendan

[NORDICOM] Finns det behov av en nordisk kulturstatistik? Vilka möjligheter finns i så fall att skapa en sådan kunskapsresurs? Det diskuterade en grupp representanter för politiken, praktiken och forskningen på ett nordiskt expertmöte i oktober, arrangerat av Nordicom.

NYHET | 14 nov 2014

Svenskarna och internet 2014

Internet har under tjugo år blivit en del av många svenskars vardag. Men än fortsätter nätanvändningen att öka. Allt fler kopplar upp sig till internet allt oftare under dagen och tiden på nätet växer. Bakom utvecklingen ligger en ökad användning av smarta mobiler och surfplattor, enligt rapporten Svenskarna och internet 2014 från .SE, Stiftelsen för internetstruktur.

NordMedia2015 | 14 nov 2014

Media Presence – Mobile Modernities

The keynote speakers for the NordMedia 2015 conference have now been announced: Professor Franc Biocca, Director of Newhouse School of Public Communications, Syracuse University and Associate Professor Lee Humphreys, Department of Communication, Cornell University.

Sidor