Nyheter

Nordicoms föreståndare | 2 feb 2015

Ingela Wadbring:

 


Som ny föreståndare vid NORDICOM är min ambition att fortsätta driva den framgångsrika verksamhet som under många bedrivits av Ulla Carlsson och övriga medarbetare på NORDICOM.

Läs mer >>

 

 

 

Conference | 2 feb 2015

ICA 65th Annual Conference

Registration for the 65th ICA Annual Conference is now open.

Nordicoms föreståndare | 30 jan 2015

Ulla Carlsson:

                                              Kollegor och vänner,

Om några dagar slutar jag som direktör för Nordicom.
Det är svårt att tro att 40 år har gått sedan jag kom till Nordicom. Då var Nordicom en ny nordisk institution – ett samarbete mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Det var i en tid då mediefrågorna stod högt på dagordningen och ny kunskap efterfrågades från såväl politiken och branschen som utbildningen. Jag är mycket tacksam över alla de möjligheter till samarbeten och kontakter som har givits inom Nordicoms ram med forskare i de nordiska länderna och även med forskare i andra delar av världen. Detta har gjort Nordicom till ett verkligt nordiskt kunskapscenter och en förebild för regionalt samarbete på många håll i världen. Det har varit en ynnest att få verka i den krets som medie- och kommunikationsforskare i Norden utgör.

IAMCR | 29 jan 2015

IAMCR 2015 Call for proposals

The International Association for Media and Communication Research (IAMCR) invites submissions of abstracts for papers and panel proposals for the 2015 IAMCR conference in Montreal.

NYHET | 26 jan 2015

”Den nye medievirkelighed er blevet hverdag”

Hvert år laver DR Medieforskning en rapport om udviklingen i danskernes brug af de elektroniske medier. Nu er Medieudviklingen 2014 klar, og den peger bl.a. på et fortsat skifte fra traditionelt tv til streaming.

NYHET | 26 jan 2015

UNESCO launches new report in Internet freedom series

Fostering Freedom Online: the Role of Internet Intermediaries  focuses on Internet service providers, search engines and social networking platforms. It examines how this recent phenomenon of Internet intermediaries impacts on freedom of expression and associated fundamental rights such as privacy.

Konferens | 26 jan 2015

MIK-dagen 2015

MIK-dagen 2015 - en konferens om medie- och informationskunnighet, med högaktuella gäster, mingel och filmvisning.

NYHET | 22 jan 2015

EAO Yearbook: Market stagnation despite growth in VoD and pay TV

The European audiovisual market experienced a year of stagnation in 2013. And worldwide the European audiovisual media groups have lost more than five per cent of their global market share over the last five years, according to the EAO Yearbook 2014.

Norsk Medietidsskrift | 22 jan 2015

Norsk Medietidsskrift i digital form

Norsk medietidsskrift blir nå tilgjengelig for allmennheten under en Creative Commons-lisens.

Konference | 20 jan 2015

Formiddags-konference om medieetik og journalistiske kvaliteter

Medieforskere fra Roskilde Universitet præsenterer d. 25. februar 2015 resultater fra to special-rapporter, der er udarbejdet i forbindelse med den danske Kulturstyrelses ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”.

Sidor