Nyheter

NYHET | 10 mar 2015

Mediedagen 2014: Bok, webb-tv och digital radio ökar

[NORDICOM] Mediebarometern 2014: Användningen av medier en genomsnittlig dag 2014 uppvisar inte några dramatiska förändringar från 2013. Resultaten är, utifrån hur utvecklingen ser och har sett ut, högst rimliga.

NYHET | 9 mar 2015

Medieexplosion - men journalistiken pressas

Mediemarknaden har förändrats stort på ett kvartssekel. Vad innebär denna fundamentala förändring för branschen, för samhället, – för demokratin? Frågan tas upp i en ny sammanställning från Institutet för Mediestudier i samarbete med Nordicom.

NYHET | 6 mar 2015

Jämställdhet i Norden

Nordiskt jämställdhetsarbete vilar på det faktum att de nordiska länderna är en familj. Jämställdhet kan öka eller minska i ett enskilt land, men det finns alltid något som de andra länderna kan ta inspiration från.

Konferance | 4 mar 2015

Medienes dekning av etniske og religiøse minoriteter

Norsk Pressehistorisk Forening vil sammen med Holocaust-senteret arrangere en konferanse om medienes dekning av etniske og religiøse minoriteter i et historisk perspektiv.

Television | Norden | 3 mar 2015

Splittrat tv-tittande men fortsatt stora kanaler

[NORDICOM] Linjär tv: Två tv-kanaler i varje nordiskt land får runt hälften av tittartiden tillsammans. Och trots minskande kanalräckvidder når tre kanaler - varav två i Finland - hälften av befolkningen varje dag. En jämförelse av kanalers publikdata i Norden över tio år visar även att störst då är störst nu.

Publikation Online | 27 feb 2015

Communicating Politics

Antologin Communicating Politics. Political Communication in the Nordic Countries, av Jesper Strömbäck, Mark Ørsten &Toril Aalberg  (red.) finns nu att ladda ner.

Konference | 26 feb 2015

Eftermiddagskonference om media literacy i en dansk kontekst

Den danske kulturstyrelse, Medierådet for Børn og Unge og It-Universitetet i København inviterer onsdag den 11. marts kl. 13-16.30 til eftermiddagskonference om projektet ”Den mediekompetente borger – media literacy i en dansk kontekst”. Konferencen, der bliver åbnet af den danske kulturminister Marianne Jelved, skal sætte media literacy på dagsordenen og skabe bevidsthed om de øgede krav, der stilles til den enkelte borger i det medialiserede samfund.

NYHET | 26 feb 2015

Besök Nordicom på Meg 5-6 mars

[NORDICOM] Meg är ett forum för det politiska samtalet om mediefrågor och för aktuella frågor inom medieutveckling. Nordicom är på plats i Göteborgs universitets monter under temat Global Free Speech. Vi bjuder på de första resultaten från Mediebarometern 2014 och deltar i diskussioner om lokal journalistik, mediernas ekonomi och barn och ungas medieanvändning.

Sidor