Nyheter

Projekt | 22 apr 2015

Klok som en bok?

År 1995 instiftade Unesco Världsbok- och upphovsrättsdagen. Idén har sitt ursprung i Katalonien där man den 23 april, på St Görans dag, enligt tradition ger en ros som gåva och får en bok.

Høring | 17 apr 2015

Høring inden for det danske medieområde

Det danske Public service-udvalg har iværksat en bred høring om rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet, og opfordrer alle interesserede til at komme med synspunkter på spørgsmålene.

Nytt nummer | 8 apr 2015

Nordicom-Information nr 1/2015

Den 8 december 2014 arrangerade Hanaholmen i Finland, i samarbete med bl a Nordicom, en internationell yttrandefrihetsdag under rubriken Speaking is Silver. I detta nummer av Nordicom-Information återges de anförande och inlägg som gjordes under dagen, med offentligheten och det offentliga samtalet i fokus.

Temanumret innehåller utöver artiklar även recensioner och presentationer av forskningslitteratur, notiser om aktuella forskningsprojekt  m m.
Beställ eller ladda ner >>

Conference | 8 apr 2015

The Power of the Precarious Aesthetic

This conference in October 15-17, will be hosted by Berkeley Center for New Media, in collaboration with the Department of Film & Media at UC Berkeley and the research project The Power of the Precarious Aesthetic at The Department of Media, Cognition and Communication, University of Copenhagen.

NYHETSBREV | 8 apr 2015

News on European Media Policy

[NORDICOM] The newsletter European Media Policy provides an up-date on policy developments at the European level. The April issue is now available for download.

FSMK | 1 apr 2015

FSMK-dag och Ämneskonferens i MKV

FSMK-dagen och Ämneskonferensen arrangeras i år av FSMK och JMK/IMS vid Stockholms universitet.
Årets tema är medie- och informationskunnighet (MIK) och såväl FSMK-dagen som Ämneskonferensen tillägnas i år Ulla Carlsson för att uppmärksamma hennes gärning för medieforskningen.

NYHETSBREV | 30 mar 2015

Nytt nummer av Medietrender i Norden

Nordicoms nyhetsbrev Medietrender i Norden rapporterar om medieanvändning, medieutveckling och mediemarknaden med Norden i fokus. Ladda ned det nya numret 1-2015.

NYHET | 27 mar 2015

DAB-utveckling i de nordiska länderna

I vår fattar Norges regering beslut om och när en övergång till DAB-radio kan ske. I Danmark och Sverige är ett teknikskifte för radion också på agendan: i Danmark finns ett politiskt beslut om övergång till DAB och i Sverige har en utredning föreslagit ett teknikskifte.

Dissertations | 19 mar 2015

Doktorsavhandlingar 2014

Doktorsavhandlingar inom ämnesområdet medier och kommunikation sammanställs och publiceras årligen av Nordicom. Nu finns 2014 års sammanställningar som pdf-filer.

NYHET | 18 mar 2015

Børneprogrammer hitter i nordisk tv-samarbejde

2014 blev et rekordår for Nordvisions-samarbejdet. Især samarbejdet på børneområdet er blevet øget i følge Nordvisions årsrapport 2014/2015.

Sidor